Створення конструкцій з сайт-специфічною рекомбіназною системою CRE/loxP під контролем 35S промотору та їх використання для отримання трансформантів Arabidopsis thaliana, вільних від маркерних послідовностей

Результати використання векторних ДНК-конструкцій, що містять у своєму складі сайт-специфічну систему. Створення основних трансгенних рослин для відбору трансформованого матеріалу. Характеристика канаміцину та споріднених аміноглікозидних антибіотиків.

Подобные документы

 • Аналіз використання класичних мікробіологічних методів для вивчення культуральних і біохімічних характеристик ізольованих штамів. Особливість використання автоматичної системи ідентифікації мікроорганізмів MIDI Sherlock методом газової хроматографії.

  статья, добавлен 25.08.2020

 • Генетично модифіковані рослини — це рослини, ДНК яких модифіковане шляхом застосування генетично інженерних методів. Представлення нових сортів із специфічними ознаками, які не притаманні для рослин цього виду. Країни з вирощенням трансгенних рослин.

  презентация, добавлен 23.04.2020

 • Мохоподібні — гетерогенна група наземних рослин, яких об'єднує відсутність судин. Загальна характеристика зелених і сфагнових (білих) мохів, їх поширення. Торфяний мох, його будова та використання в народному господарстві. Негативне значення мохів.

  реферат, добавлен 08.02.2010

 • Теоретичні та методичні принципи оптимізації інтродукційного процесу на етапах прогнозування адаптаційної здатності рослин. Розробка нових кількісних методів відбору перспективних інтродуцентів, принципів створення бази даних з методів прогнозування.

  автореферат, добавлен 28.10.2015

 • Рестриктні карти рибосомальних повторів видів роду Nіcotіana. Гомологія ділянок міжгенного спейсера Nіcotіana tabacum до послідовностей МГС та не-рДНК послідовностей цих видів. Послідовність внутрішнього транскрибованого спейсера видів Nіcotіana.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Встановлення особливостей технології рекомбінантних антитіл. Розгляд їх основних властивостей та сучасних розробок щодо їх практичного використання. Оцінка їх застосування для створення систем доставки лікарських засобів, імунотоксинів, як інтрабоді.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Приклітинні вуглеводні компоненти за допомогою лектинів рослин, мічених колоїдним золотом. Отримання глікокаліксу окремих представників молікутів, бацил та молочнокислих бактерій. Поверхневий клітинний вуглеводний склад у представників класу Mollicutes.

  автореферат, добавлен 10.08.2014

 • Вплив якості харчування на здоров'я населення планети. Проблема застосування трансгенних рослин з метою прискорення селекції культурних рослин, збільшення врожайності, здешевлення продуктів харчування. Наслідки вживання генно-модифікованих продуктів.

  реферат, добавлен 10.03.2015

 • Гібридизація соматичних клітин. Поліпшення рослин і тварин на основі клітинних технологій. Різні напрями в селекції собак та рослин. Біологічна методологія: отримання однояйцевих близнюків, міжвидові пересадки ембріонів і отримання химерних тварин.

  презентация, добавлен 20.12.2013

 • Порівняльна характеристика офіційних переліків регіонально рідкісних рослин адміністративних територій України. Історія виникнення переліку рідкісних рослин у Лісостепі. Критерії відбору регіонально рідкісних рослин для внесення до офіційних переліків.

  статья, добавлен 29.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.