Особливості взаємодії композитора та виконавця у жанрі музики для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва)

Вивчення процесу спілкування творця музики та її інтерпретатора з точки зору функціонування й розвитку жанру музики для інструмента соло. Проблема виявлення характерологічних рис професійно-творчого спілкування у мистецьких союзах автора та виконавця.

Подобные документы

 • Дослідження жанрової палітри музичного мистецтва. Розгляд скриньки жанрів камерно-вокальної музики. Особливості композиційної будови вокальної музики. Різновиди музичного супроводу до пісні. Ознайомлення з творчістю композитора Д. Крижанівського.

  статья, добавлен 15.06.2022

 • Взаємозв’язок музично-філософського світогляду і творчості Карлгайнца Штокгаузена. Розгляд еволюції серіалізму в творчості композитора. Розкриття ґенези алеаторики з серіальної та електронної музики та розробка адекватних методів аналізу Нової музики.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Виявлення специфіки рок-музики в умовах соціокультурної ситуації другої половини ХХ ст. Висвітлення процесу її становлення та розвитку. Визначення ступеню впливу традицій та подальша взаємодія рок-музики з різними видами мистецтва та художньої діяльності.

  автореферат, добавлен 25.07.2014

 • Дослідження виконавського аспекту музичної творчості. Визначення основних напрямків роботи виконавця над відтворенням авторського задуму та можливого рівня самостійності виконавця щодо виконуваного музичного твору. Особливості імпровізації у музиці.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Вивчення історії розвитку мистецтва духових оркестрів в Україні. Аналіз духового концертного репертуару минулих часів в музичній культурі України. Огляд проблем та перспектив розвитку духового музично-виконавського мистецтва у формуванні духової школи.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Сучасний стан науки "історія музики" та її екстенсивна природа. Позитивні та негативні сторони екстенсивно-кумулятивної історії музики. Особливості музики у ХХІ столітті, які зумовлюються хаотичною інтонаційною багатоукладністю музичної культури.

  статья, добавлен 26.08.2018

 • Жанрова атрибуція "A Little Jazz Mass" Б. Чілкотта, стильові особливості твору, паритетність взаємодії характерних ознак духовної літургічної музики і музики "третьої течії". Роль формотворчих засад церковної музики при переважанні джазових компонентів.

  статья, добавлен 29.03.2020

 • Обґрунтування виховних можливостей фортепіанної музики для дітей. Проблема вивчення виховних можливостей фортепіанної музики для дітей як предмет розгляду зарубіжних та вітчизняних дослідників. Основні стильові ознаки фортепіанної музики для дітей.

  статья, добавлен 30.05.2018

 • Дослідження музично-естетичного розвитку учнів загальноосвітніх шкіл Польщі. Аналіз розвитку музичних здібностей, творчого розвитку дітей засобами музичного мистецтва. Вивчення педагогічної роботи вчителів музики з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Порядок формування поняттєво-категорійного апарату музичного-виконавського стилетворення та створення методики дослідження індивідуального стилю музиканта-виконавця. Поняття музично-виконавського архетипу та його типи: аполонічний, діонісійський.

  автореферат, добавлен 12.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.