Еволюція гумaнiстично-фiлософських орієнтацій психоаналізу Е.Фромма

Розгляд особливостей формування філософських ідей Е.Фромма як одного з основоположників неофройдизму, який взяв за основу дзен-буддизм, додавши до нього свої напрацювання в класичному психоаналізі та сформував свою теорію "гуманістичного психоаналізу".

Подобные документы

 • Вчення про ненасильство як квінтесенція творчості російського письменника і філософа Л. Толстого. Спільні ідеї розвитку суспільства у розумінні Л. Толстого та представника неофройдизму Е. Фромма. Психологічні аспекти співіснування людей у суспільстві.

  статья, добавлен 07.10.2018

 • Аналіз ідеї етики ненасилля у роботах Толстого та Е. Фромма. Спільні ідеї прогресивного розвитку суспільства у розумінні російського філософа та представника неофройдизму. Соціальні, релігієзнавчі та психологічні аспекти співіснування людей у суспільстві.

  статья, добавлен 02.11.2018

 • Біографічні відомості про Еріха Фромма, відомого вченого, соціального психолога, філософа та психоаналітика. Теорія Фромма, визначення місця людини, її характеру та норм функціонування суспільства. Відображення ідей Маркса та Фрейда у його поглядах.

  реферат, добавлен 13.05.2014

 • Биография философа Э. Фромма - видного мыслителя XX ст. Неофрейдизм как новое слово в психоанализе. Положения философской концепции Фромма, его реформаторство в психоанализе. Различие между биологическим подходом Фрейда и социальным мышлением Фромма.

  контрольная работа, добавлен 07.04.2015

 • Аналіз філософських поглядів Aквiнського тa Ж. Мaрiтенa, присвячених пiзнaнню свiту та людської особистостi, дослiдженню потaємних сторiн людської душi тa розуму. Процес становлення філософської аксіоматики томізму. Проблеми католицького персоналізму.

  статья, добавлен 28.02.2017

 • Исследование проблемы противоречивости человеческого существования, взятой не в качестве субъективно-личностной деятельности, а как онтологический факт. Проявление реформаторства Фромма касательно теории психоанализа. Сущность человека в понимании Фромма.

  контрольная работа, добавлен 26.05.2010

 • Формулювання засад орієнтаційно-світоглядного підходу до педагогіки з боку філософії. Становлення світогляду у дитинстві як компонент розвитку обдарованості. Розвиток філософії педагогіки на тлі атеїстичного екзистенціалізму, екзистенційного психоаналізу.

  статья, добавлен 30.07.2016

 • Дослідження релігієзнавчої концепції Е. Фромма в єдності екзистенційних та персоналістичних характеристик. Проблеми концепції релігієзнавства, культури та соціуму, цілі пізнання людської особистості, як в філософських, так і в психологічних вимірах.

  статья, добавлен 13.07.2017

 • Изучение социально-философских идей Эриха Фромма - немецкого социолога, философа, социального психолога, психоаналитика, представителя Франкфуртской школы, одного из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма. Эдипов комплекс. В поисках судьбы и этики.

  реферат, добавлен 16.04.2012

 • Дослідження принципів дзен-буддизму у філософії японського мислителя дзен Дoґена Кіґена на матеріалах його філософсько-релігійного трактату-антології “Сьoбoґендзo”. З’ясування особливостей тлумачення мислителями центральних понять буддійської філософії.

  автореферат, добавлен 18.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.