Ґенеза поняття "креативна компетентність" у контексті психолого-педагогічних досліджень

Наукові погляди на визначення поняття "креативна компетентність". Аналіз підходів до розуміння суті креативності у науковій літературі. Креативність і творче мислення як особистісні категорії та обов'язковий компонент у складі компетентності фахівця.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.