Формування креативної компетентності студентів технічних спеціальностей у процесі викладання дисциплін фізико-математичного циклу

Психолого-педагогічні підходи до розуміння поняття "креативна компетентність". Розвиток креативності, ініціативності, самостійності мислення студентів, використання яких є можливим у курсі загальної фізики та вищої математики в технічному університеті.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.