Предмет естетики

Походження та природа слова "естетика". Відображення прекрасного та трагічного у свідомості людини. Особливості сприйняття навколишнього середовища художниками. Аналіз естетичної діяльності у мистецтві. Шляхи формування духовного світогляду особистості.

Подобные документы

 • Визначення поняття естетики. Характеристика рівнів естетичної свідомості. Аналіз категорій гармонії, миру та хаосу. Моделі розуміння прекрасного. Визначення категорій піднесеного і низького, комічного і трагічного. Естетичні категорії та людські емоції.

  реферат, добавлен 05.04.2016

 • Огляд формування базових принципів естетичного буття людини через трагедію обставин війни та миру. Дослідження поняття внутрішньої естетики людини, що знаходиться в трагічних обставинах. Обґрунтування зміни світогляду із зовнішнього на внутрішній.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Аналіз візантійської естетики аскетизму як чинника розвитку естетичної традиції Русі-України. Онтологічний вимір аскетико-естетичної доктрини, пов’язаний із осмисленням буття краси в дійсності. Осмислення феномену чуттєво прекрасного аскетизмом Візантії.

  статья, добавлен 09.05.2018

 • Характеристика естетики як науки, її предметного поля. Аналіз історії формування естетичних поглядів у стародавню добу. Характеристика розвитку естетичної свідомості народів Стародавнього Сходу. Аналіз естетичної думки античності та її римського періоду.

  реферат, добавлен 01.05.2017

 • Дослідження екологічної естетики як сфери естетичної оцінки об’єктів навколишнього середовища. Відкриття нових вимірів розуміння єдності людини і довкілля в естетичному масштабі. Формування нового типу світогляду у філософсько-естетичному дискурсі.

  статья, добавлен 27.07.2016

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Аналіз мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", що складають феномен "хвильовизму" в історії української естетики.

  статья, добавлен 19.02.2016

 • Характеристика категорій естетики як ступенів становлення та руху естетичної діяльності. Формування категорії "піднесене" як доповнення до категорії "прекрасне", тобто краси, взятої в системі мір. Сенс трагічного і комічного, основні форми їх прояву.

  лекция, добавлен 07.03.2013

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Аналіз екологічної естетики як вищої форми особливого типу свідомості, що відкриває нові шляхи до розуміння єдності людини і довкілля в естетичному вимірі. Аналіз філософсько-естетичних засад концепції екологічної естетики фінського філософа Ю. Сепанмаа.

  статья, добавлен 29.05.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.