Нове видання документів з історії козацтва кінця XVI-початку XVII століть

Аналіз документів, які увійшли до збірника "Документи українського козацтва XVI-першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги". Інструкції посланцям до Війська Запорозького, документи з історії військово-політичного союзу з Кримом.

Подобные документы

 • Аналіз комплексу першоджерел з історії українського козацтва. Обґрунтування перспектив наповнення, розширення, популяризації джерел з історії української державності у національному інформаційному просторі, так і поза ним. Гетьманські універсали й накази.

  статья, добавлен 13.08.2016

 • Зміцнення українського козацтва на початку XVII сторіччя. Наступальні дії козацтва проти Криму і Туреччини на початку XVII сторіччя. Петро-Конашевич Сагайдачний – видатний організатор козацтва, гетьман війська запорізького. Хотинська війна і Україна.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2017

 • Дослідження історії виникнення Запорізької Січі та аналіз її військово-адміністративного устрою. Розгляд особливостей бойових дій козаків проти турок і татар в XVI - на початку XVII століття. Встановлення історичного значення українського козацтва.

  реферат, добавлен 02.10.2014

 • Комплексне дослідження джерел з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття. Закономірності розвитку історико-джерелознавчих студій. Місце Війська Запорозького в системі адміністрування. Специфіка історії козацтва в архівосховищах України.

  автореферат, добавлен 30.07.2015

 • Роль шляхти у процесі формування організаційних структур козацтва. Відстеження заходів польського уряду, які спричинили появу гетьманів реєстрового козацтва. Основні напрями зовнішньої діяльності гетьманів українського козацтва XVІ–середини XVII ст.

  автореферат, добавлен 20.10.2013

 • Загальна характеристика українського козацтва після війни 1591-1596 рр. Його військово-політична активність в роки гетьманування Петра Конашевича-Сагайдачного та зв’язок із православною церквою. Закріплення позицій козацтва на волості на початку XVII ст.

  реферат, добавлен 31.03.2011

 • Особливості уявлень про походження українського козацтва (або назви "козак") та так званого "козацького народу", які були поширені в XVII-XVIII cт. й переживали еволюцію внаслідок різких змін в історії українського суспільства. Вивчення історії хозарів.

  статья, добавлен 05.04.2018

 • Причини заснування Запорізької Січі. Її значення в історії України. Козацько-селянські виступи кінця XVI - першої половини XVII століття та їх наслідки. Вплив козацтва на історію української нації і на процес формування національної свідомості народу.

  реферат, добавлен 11.12.2013

 • Аналіз факторів, що вплинули на утворення першої Базавлуцької Січі. З’ясування причини відродження Б. Хмельницьким Запорозької Січі та реконструювання її організаційної структури в контексті еволюції українського козацтва кінця XV - середини XVII ст.

  статья, добавлен 06.03.2019

 • Військова служба запорозького козацтва як важлива складова воєнної історії України. Специфіка бойової діяльності запорозького війська, визначення відповідності його бойового досвіду та воєнного мистецтва воєнній теорії і практиці сусідніх народів.

  реферат, добавлен 16.05.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.