З'єднання кісток черепа

Види сполучення кісток черепа за допомогою неперервних з'єднань - швів і синхондрозів. Утворення нижньою щелепою скронево-нижньощелепного суглобу зі скроневою кісткою. Розташування зв'язок, їх відділення від суглобової капсули жировою клітковиною.

Подобные документы

 • Будова та функції кісток, їх ріст і розвиток, особливості з'єднання. Будова і з'єднання кісток грудної клітки. Скелет кінцівок і черепа. Характеристика м’язової тканини, будова скелетного м’яза. М'язи тулуба, спини, шиї та голови, кінцівок, їх структура.

  дипломная работа, добавлен 17.10.2017

 • Функции и возрастные особенности формирования черепа современного человека. Специфика развития и роста мозгового и лицевого отделов черепа. Сроки появления центров окостенения в костях черепа. Основные различия в строении внутреннего основания черепа.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2014

 • Вивчення принципів будови кісток та черепу. Визначення вікових та статевих особливостей черепу, контрфорси, краніометрія. Загальні анатомо-фізіологічні дані про м’язи. Рентгеноанатомія кісток і суглобів. Загальні дані про принципи сполучення кісток.

  методичка, добавлен 07.07.2017

 • Описание возрастных особенностей отдельных костей черепа, развитие мозгового отдела черепа. Характеристика индивидуальных и половых особенностей черепа. Сущность, специфика и предназначение краниометрии, определение индексов мозгового и лицевого черепа.

  реферат, добавлен 17.11.2015

 • Общие сведения о черепе человека и его составных элементах. Анатомическое строение мозгового отдела черепа. Особенности непрерывных и прерывных соединений костей черепа. Внутреннее и наружное основания черепа. Возрастные особенности строения черепа.

  реферат, добавлен 21.05.2015

 • Рассмотрение анатомического строения человеческого черепа. Половые особенности мужского черепа и женского. Изучение черепа новорождённого и его изменений с возрастом. Особенности черепа у предствавителей европеоидной, негроидной и монголоидной расы.

  реферат, добавлен 18.03.2014

 • Строение свода черепа, неровности его мозговой поверхности. Характеристика костей лицевого черепа и его мозгового отдела. Виды соединений костей черепа. Построение носовой перегородки. Особенности воздухоносных пазух. Отличие мужского лица от женского.

  реферат, добавлен 14.12.2016

 • Изучение строения и основных функций черепа. Особенности лицевого и мозгового (черепная коробка) отделов. Соединения костей черепа синдесмозы - клиновидно-затылочный, клиновидно-каменистый. Швы черепа: чешуйчатый, венечный, сагиттальный и лямбдовидный.

  презентация, добавлен 30.01.2016

 • Понятие и назначение черепа в организме человека, особенности его строения взаимосвязь отдельных частей. Специфика черепа новорожденного, его возрастные изменения. Индивидуальные и половые особенности черепа, его отличия у представителей разных рас.

  реферат, добавлен 03.01.2012

 • Вивчення морфогенезу кісток скелета після нанесення наскрізного дефекту в проксимальних відділах діафізу великогомілкових кісток у білих щурів. Доведення доцільності використання кверцетину з метою корекції несприятливих змін морфогенезу кісток скелету.

  автореферат, добавлен 11.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.