Іван Грозний

Короткий нари життя, обставини входження на престол Івана IV Грозного як князя Московський і всієї Русі, першого російського царя. Етапи розробки та впровадження ряду реформ , спрямованих на централізацію держави, оцінка їх історичного значення.

Подобные документы

 • Боротьба князя Ярослава за Київський престол. Київська Русь за часів Ярослава Мудрого, напрямки розвитку держави та розширення її кордонів. Право Київської Русі, його документальне обґрунтування. Особливості розвитку культури та історична спадщина.

  реферат, добавлен 17.09.2013

 • Висвітлення життя та діяльності російського інженера, вченого в галузі транспорту, генерал-лейтенанта, першого міністра шляхів сполучення Російської імперії П.П. Мельникова. Етапи його життя та діяльності, його заслуги у будівництві мережі залізниць.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Аналіз історичного значення княгині Ольги, особливості її походження. Правління князя Ігоря, зближення Візантії та Київської Русі. Основні причини древлянського повстання 945 р., початок державного реформування, та схильність Ольги до християнства.

  доклад, добавлен 20.03.2015

 • Правление царя Ивана Грозного: созыв Земских соборов и проведение реформ суда и управления. Поход царя Ивана Грозного на Казань. Крупнейшая битва Руси со Степью, где Россия потеряла значительную часть своей территории. Убийство Иваном Грозным сына.

  презентация, добавлен 18.02.2011

 • Общая характеристика Бориса Федоровича Годунова как царя и великого князя всея Руси. Личность царя, его политика и преобразования, сделанные за годы правления. Борьба за престол и период царствования. Личность Годунова как предмет для научных споров.

  реферат, добавлен 23.04.2010

 • Изучение биографии Московского царя из династии Рюриковичей - Ивана IV Грозного. Описание и краткая характеристика его основных реформ: земской, губной, военной, судебной, административной. Внешняя политика Грозного. Причины и последствия опричнины.

  реферат, добавлен 18.11.2014

 • Короткий нарис життя та напрямки діяльності Івана Вишенського як западноукраїнського православного монаха, духовного діяча та письменника, антіуніатського публіциста та полеміста. Зміст і особливості творів, написаних до та після Брестської унії.

  презентация, добавлен 11.11.2014

 • Краткий биографический очерк жизни и периода правления Ивана Грозного - великого князя и первого царя всея Руси. Сущность и важнейшие черты государственных и политических реформ Ивана IV 50-х годов XVI в. Взятие Казани, причины и последствия опричнины.

  реферат, добавлен 15.01.2011

 • Короткий нарис життя, етапи особистісного та творчого становлення великого російського географа та агронома А. Краснова, оцінка його вкладу в розвиток даної науки. Фактори, що посприяли вибору Красновим сфери зайнятості. Науковий спадок даного вченого.

  биография, добавлен 07.02.2011

 • Характеристика личности Ивана Грозного в работах историков, противоречивые взгляды на его политику. Оценка внутренних реформ Ивана IV. Оценка внешней политической деятельности "грозного" царя и ее результатов. Исторические последствия его политики.

  реферат, добавлен 01.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.