Євреї в Донбасі (20-30-ті роки ХХ ст.)

Дослідження єврейської національної меншини в Донбасі у ХХ ст. Аналіз динаміки чисельності єврейського населення в регіоні, його розміщення, розгляд процесів урбанізації та асиміляції. Тенденції і зміни в соціально-економічному становищі євреїв.

Подобные документы

 • Аналіз динаміки чисельності російського населення в регіоні, виявлення особливостей його розміщення. характерні риси соціальної структури росіян Донбасу, їх роль у місцевих партійних, радянських установах. Створення російських адміністративних одиниць.

  автореферат, добавлен 27.12.2015

 • Необхідність дослідження нормотворчої діяльності російського самодержавства щодо єврейської національної меншини. Питання правового регулювання статусу єврейської національної меншини актами російського самодержавства. Обмеження прав і інтересів євреїв.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Визначення кількісних характеристик, структури, особливостей міграційних процесів серед єврейської національної меншини Поділля. Аналіз залежності демографічних процесів цієї національної меншини від повоєнної боротьби з єврейським націоналізмом.

  статья, добавлен 09.04.2018

 • Дослідження особливостей розгортання процесу урбанізації в Донбасі протягом 1950-1980-х років. Аналіз змін у складі населення гірняцьких міст та динаміки рівня життя городян. Характеристика змісту культурних процесів у галузі освіти та дозвілля населення.

  автореферат, добавлен 26.09.2015

 • Напрями державної національної культурної політики на Донбасі у 1920-30-ті роки. Розгорнута характеристика діяльності національних видавництв, театрів, театральних студій. Висвітлення тенденцій культурних процесів в багатоетнічному середовищі Донбасу.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Здійснення комплексного аналізу історії російської національної меншини Донбасу в 20-30 роки ХХ століття. Дослідження особливостей соціально-економічного та культурного життя її представників. Виявлення загальних засад державної політики щодо них.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Соціально-економічний та політико-етнокультурний аспекти життя євреїв України в роки нової економічної політики. Розвиток інститутів єврейської громади. Політика органів державної влади, громадських та господарських органів щодо єврейського питання.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Аналіз процесу зародження та розвитку єврейської національної меншини Поділля у XV-XX ст. Демографічний та соціально-економічний аспекти розвитку цієї національної громади регіону. Основні соціально-економічні характеристики єврейського населення регіону.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Специфіка етнополітичної ситуації у Донбасі як наслідку соціально-економічних, суспільно-політичних та етнокультурних процесів. Розгляд тотальної політики русифікації, денаціоналізації радянського режиму, домінування російського та українського векторів.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Соціально-економічний чинник, який суттєво впливав на процес українізації в Донбасі, його безпосередній зв’язок як з етнічногеографічним, так і з політичним. Основні особливості ходу українізації в найбільш розвинутому промисловому регіоні України.

  статья, добавлен 29.07.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.