Християнська етика в моральному вихованні

Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнської моралі. Особливості ідеологіі та етики християнства, їх роль. Характеристика сутності та значення заповідей. Цінності української родини: традиції і сучасне становище.

Подобные документы

 • Середньовічна європейська етика – від занепаду Римської імперії до зародження капіталізму (XV ст.); її формування в умовах беззастережного панування християнської ідеології. Античні концепції моралі. Перші концепції християнської етики, криза ідеалів.

  доклад, добавлен 24.12.2017

 • Вплив християнської етики як на духовно-світоглядні орієнтації, так і на соціальне функціонування суспільства. Побутові православні морально-етичні особливості та вищої моральності. Взаємоплив офіційної християнської культури і народного християнства.

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Християнська етика як феномен культури. Динаміка її виникнення, становлення та трансформації в контексті середньовічного традиційного етносу. Конфесійні морально-етичні особливості. Відмінності в сфері соціальних ідей християнства доби Реформації.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Визначення філософських засад сучасної прокурорської етики. Етика прокурора як невід’ємна складова професійної поведінки. Деформації поведінки та шляхи їх подолання. Сучасне законодавство з приводу норм права і моралі в повсякденній діяльності прокурора.

  статья, добавлен 28.02.2016

 • Історико-філософські витоки та еволюція концепції ділової підприємницької етики, її значення в процесі формування теоретичного образу прикладної моралі. Характеристика суспільно-функціональних орієнтацій, праксеологічний вплив бізнес-етики на економіку.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Поняття та завдання професійної етики та моралі юриста. Аналії дослідницької і пізнавальної складності юридичної етики. Особливості професії юриста: самостійність, індивідуальна відповідальність та процесуальна незалежність, її моральне значення.

  реферат, добавлен 27.04.2015

 • Поняття юридичної етики як різновиду теорії професійної моралі, в якому принципи загальної, професійної етики застосовуються для аналізу моралі. Проблема співвідношення моралі і права. Визначення насильницьких дій як застосуванням сили, з опорою на силу.

  реферат, добавлен 14.12.2017

 • Поняття добра і зла, моралі і моральності. Основні етапи становлення етики як науки про мораль. Поняття наукової, релігійної та професійної етики. Протиріччя між вимогами загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики. Покращення моралі та людини.

  контрольная работа, добавлен 28.01.2011

 • Уточнення змісту поняття "духовне виховання". Розробка психолого-педагогічних умов, що забезпечують ефективність духовного виховання молодших підлітків. Методичні рекомендації для педагогів щодо використання християнської етики у духовному вихованні.

  автореферат, добавлен 25.02.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.