Християнський дуалізм та його вплив на тенденції візантійської культури: історичний вимір

Визначення культурно-естетичних категорій візантійської цивілізації, які сформувалися під впливом ідеології християнського дуалізму у інтерпретації і ціннісних орієнтацій добра і зла у античному варіанті. Інтелектуальне підґрунтя візантійської культури.

Подобные документы

 • Доба феодалізму як середовище розвитку середньовічної культури. Соціальні і світоглядні основи західноєвропейської середньовічної культури. Розвиток культури Візантії. Порівняння західноєвропейської і візантійської культур. Проблема іконоборства.

  реферат, добавлен 13.02.2012

 • Візантія в історії світової культури. Місце та внесок візантійської цивілізації в історію світової культури. Основні періоди у культурному житті Візантії. Філософська думка, література, освіта, образотворче мистецтво, архітектура та музика Візантії.

  реферат, добавлен 07.10.2012

 • Візантія в історії світової культури. Основні періоди соціально-економічного, політичного й культурного розвитку Візантії. Риси релігійно-філософської системи. Манери еллінізму в літературі імперії. Роль музики у візантійському світському побуті.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Витоки богослужебних тканин, візантійські прототипи сюжетів плащаниць кінця XII-XVI ст. Класифікація типів іконографії "Оплакування" у літургійному шитві, іконографічних програм єпитрахилей XIII-XVI ст. Еволюція візантійської традиції в іконографії шитва.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Трансформація візантійської іконопису та храмового будівництва на києворуських теренах. Обереговий характер храмового будівництва Русі. Маргіналізація образу та ікони Христа в слов’янському світогляді, яка була обумовлена дією культури архетипу Матері.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Характеристика розвитку монументальної архітектури, образотворчого мистецтва та літератури під впливом ортодоксальних взірців візантійської культури. Аналіз поширення хрестово-купольного храму з контрастуючими бідним екстер’єром і багатим інтер’єром.

  статья, добавлен 01.12.2017

 • Відображення особливостей романського стилю в архітектурі Європи та України. Розвиток естетично-художніх ідей на теренах Візантійської імперії у IV-XV ст. Характеристика культури та мистецтва Середньовіччя. Джерела формування давньоруської естетики.

  курсовая работа, добавлен 04.11.2011

 • Іконописне мистецтво як форма барокової культури. Фактологічна база мистецтва Придніпров’я. Вплив історичних факторів і соціокультурного простору на формування придніпровського іконопису. Наслідування художніх традицій візантійської, української шкіл.

  автореферат, добавлен 28.09.2015

 • Заснування Візантійської імперії. Характеристика періодів соціально-політичного розвитку держави. Досягнення римської юридичної та філософської думки. Проблема двомовності. Особливості елліністичного образотворчого мистецтва, музики та скульптури.

  реферат, добавлен 21.01.2011

 • Сутність поняття цивілізації. Інтегративний феномен технологічної культури та цивілізації. Головні функції й елементи масової культури. Культура як предмет філософського аналізу. Взаємозв'язок, співвідношення та відмінності культури та цивілізації.

  контрольная работа, добавлен 13.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.