Етично-моральні та національно-культурні традиції як основа розвитку духовності сучасної молоді

Характеристика аспектів впливу світових релігій на формування і пізнання суспільно-історичного досвіду людства. Етичні принципи та духовно-моральні цінності як важлива складова поведінки людини в суспільстві. Формування духовності сучасного студента-медик

Подобные документы

 • Система професійної підготовки соціальних працівників та принципи її побудови (гуманізація, демократизація, безперервність та ін.). Моральні цінності, категорії етики соціальної роботи, етичні принципи, вимоги до особистих якостей соціального працівника.

  статья, добавлен 13.02.2016

 • Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

 • Основні етичні проблеми сучасної цивілізації. Ціннісний аспект наукового знання. Моральне осмислення екологічних проблем. Етичні проблеми в контексті розвитку сучасних біотехнологій. Масові комунікації та їх вплив на моральну свідомість особистості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття культури поведінки. Особливості етикету (порядку проведення певної церемонії), історія його виникнення. Етнонаціональний колорит етикету. Сучасний етикет і його основа (моральні принципи гуманізму та демократизму). Поняття скромності в культурі.

  контрольная работа, добавлен 25.12.2014

 • Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнської моралі. Особливості ідеологіі та етики християнства, їх роль. Характеристика сутності та значення заповідей. Цінності української родини: традиції і сучасне становище.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Потреба створення власної державницької ідеології України, яка б базувалася на морально-етичних засадах християнства. Громадська діяльність та етичні погляди Митрополита УГКЦ А. Шептицького в умовах суспільно-політичного розвитку Західної України.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Характеристика проблем етики. Моральні питання етико-прикладної направленості. Соціальна значимість етикету. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості. Порядок підготовки до спілкування. Вимоги до одягу й зовнішнього вигляду.

  реферат, добавлен 26.08.2013

 • Бізнес-етика: історія її виникнення, поняття, риси, етичні правила та стан на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні етичні норми та принципи ведення справи. Корпоративні кодекси ділової поведінки людини. Взаємна довіра як основа етики бізнесу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття взаємодії і взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Мораль і особистісний вплив. Взаєморозуміння та його рівні. Бар'єри на шляху до взаєморозуміння, зокрема моральні. Етичні норми поведінки у ділових стосунках.

  лекция, добавлен 12.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.