RAPD-аналіз природних ізолятів гриба Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer

Аналіз полімеразної ланцюгової реакції й генетичного поліморфізму Pleurotus ostreatus. Виявлення рівня поліморфізму при ампліфікації з праймерами ОРР-12, ОРР-15, ОРР-17. Дослідження відмінностей у генетичній диференціації між дослідженими зразками.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.