Ядерна магнітна релаксація та багатоквантова спектроскопія. Ядерна магнітна релаксація магнітних напівпровідників з домішками та інших матеріалів

Обґрунтування та розвиток експериментального методу багатоквантової ЯМР спектроскопії речовин з магнітним упорядкуванням. Формування багатоквантових відгуків. Пошук нових фізичних механізмів, які відповідають за ядерну магнітну релаксацію в магнетиках.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.