З історії народної педагогіки

Народна педагогіка в класовому антагоністичному суспільстві, її характер. Піднесення народної педагогіки на новий, вищий рівень її розвитку, аналіз проблеми формування духовних якостей особистості. Основні педагогічні ідеї і традиції пролетаріату.

Подобные документы

 • Дослідження проблеми формування духовності особистості, її етичної культури, конструктивної поведінки, самосвідомості та відповідальності у сучасному інформаційному суспільстві. Визначення сутності народної педагогіки, її роль в вихованні дошкільників.

  статья, добавлен 12.09.2017

 • Мета, завдання, зміст та основні напрями родинного виховання. Виховні ідеї народної педагогіки. Традиції – неоціненна спадщина українського народу. Родина – природній осередок найглибших людських почуттів, святково-трудова обрядовість, народна культура.

  курсовая работа, добавлен 24.10.2010

 • Визначення критеріїв та рівнів національної вихованості підлітків. Обґрунтування педагогічних умов використання народної педагогіки. Розробка, впровадження у виховних процес та перевірка культурно-дозвіллєвої програми на засадах народної педагогіки.

  автореферат, добавлен 30.10.2015

 • Аналіз поняття "народна педагогіка" як категорії, що відбиває зміни соціальної структури суспільства. Зв’язок історії розвитку мистецтва, літератури, передової науки з творчістю народу. Відображення цілей, завдань, засобів народної педагогіки у фольклорі.

  реферат, добавлен 20.02.2018

 • Стан і проблеми організації дозвілля підлітків засобами української народної педагогіки. Критерії та рівні національної вихованості підлітків, педагогічні умови використання народної педагогіки у роботі з ними в умовах дозвілля, розробка системи.

  автореферат, добавлен 14.10.2013

 • Дослідження джерел виникнення іспанської народної педагогіки, до яких відносяться фольклор, література, традиції і звичаї, в яких відображені ідеї та виховні цінності іспанського народу. Процес збагачення народної педагогіки Іспанії видатними вченими.

  автореферат, добавлен 16.09.2013

 • Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у педагогіці та їх призначення. Засоби народної педагогіки. Залучення дітей до народних обрядів. Форми народної творчості та їх використання у вихованні. Форми та напрямки дошкільного виховання в Японії.

  контрольная работа, добавлен 15.10.2012

 • Історія життя і педагогічної діяльності українського філософа, письменника і просвітителя Григорія Сковороди. Формування особистості в освітній спадщині видатного мислителя. Фундамент української народної педагогіки. Питання освіти та виховання.

  реферат, добавлен 30.01.2014

 • Історико-педагогічний аналіз поглядів педагогів минулого на принцип народності у вихованні. Дослідження наявності елементів народної педагогіки у навчально-виховному процесі. Знайомство дітей з традиціями українського народу на уроках у початковій школі.

  курсовая работа, добавлен 24.12.2012

 • Поняття та головні етапи розвитку народної педагогіки, роль і значення Я.А. Коменського в її становленні. Погляди вченого на проблему виховання. Педагогічна спадщина К.Д. Ушинського як вершина не тільки вітчизняної, а й світової педагогічної думки.

  статья, добавлен 25.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.