Багатофазні імпульсні перетворювачі постійної напруги із ШІМ-регулюванням при асиметрії електричних процесів

Розробка математичної моделі асиметричних електричних процесів перетворювачів постійної напруги, що узагальнена щодо трьох зазначених типів основних схем силових каналів і щодо режимів роботи перетворювача. Дослідження асиметричних електричних процесів.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.