Проблема сенсу життя в антропологічних концепціях (філософське життя, персоналізм, екзистенціалізм)

Сенс життя - стійка, домінуюча спрямованість моральної свідомості людини; соціальний, світоглядний, індивідуальний, віковий аспекти. Способи осмислення людського буття, основні антропологічні концепції: філософське життя, персоналізм, екзистенціалізм.

Подобные документы

 • Філософсько-релігійне розуміння сенсу життя. Поліфонічне поєднання сенсів багатьох культур, що генерують смислову перспективу персонального, особистішого ставлення до життя, що осягається. Осмислення буття людини і визначення сенсу власного життя.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Проблема сенсу життя. Потреба у виробленні життєвої позиції, яка б ґрунтувалася на особистих уявленнях людини про сенс буття. Виникнення стану екзистенційного вакууму як наслідок відсутності сенсу життя. Поняття "філософії життя" в творах філософів.

  дипломная работа, добавлен 03.05.2018

 • Дослідження витоків екзистенціалізму та поглядів учених-екзистенціалістів на існування, морально-етичні проблеми людини, сенс її життя, що змушує особистість розвиватися. Сенс життя як одне з життєво необхідних завдань, які людина повинна вирішити.

  статья, добавлен 28.11.2016

 • Практичне значення питання про сенс життя. Дослідження проблеми абортів та суїцидів як результату відсутності розуміння сенсу життя. Аналіз місця питання про сенс життя в шкільних навчальних програмах. Застосування християнського вчення про сенс життя.

  реферат, добавлен 21.11.2013

 • Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

  контрольная работа, добавлен 07.02.2016

 • Головні антропологічні виміри екзистенціальної філософії у контексті змісту таких напрямів цієї особистісно орієнтованої філософської течії, як екзистенціалізм, філософська антропологія та персоналізм. Аналіз концепції людського буття в екзистенціалізмі.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Розуміння мислителями поняття сенсу життя як земного буття людини. Підходи до розуміння призначення людини й змісту її діяльності філософів епохи Київської Русі. Сутність поняття активної діяльності людини на землі в трактуванні українських мислителів.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Розгляд філософських питань сенсу життя людини. Зовнішність особистості (шлях до світла, вища культура, шлях до мороку). Доморальний період становлення людського типу. Історія походження моралі. Гармонія добра і зла. Характеристика зла як кращої сили.

  реферат, добавлен 27.01.2011

 • Дослідження філософсько-світоглядного погляду на життя. Аналіз смислу людського буття. Сучасне наукове пізнання сутності живого. Порівняння значущості "життєдайності" в розвитку людського роду та в індивідуальному розвитку кожного представника цього роду.

  реферат, добавлен 23.04.2012

 • Аналіз категорії "сенс життя" у некласичних філософських підходах. Розмежуванні сенсу життя та смислу буття, сенсу життя та життєвих сенсів, смислу буття, сенсо-відчуття й сенсо-розуміння та сенсу і значення в українській філософській літературі.

  статья, добавлен 14.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.