Євроінтеграційний проект України

Дослідження проблем євроінтеграційного проекту української держави. Людський та соціальний капітали нації - фактори його успішної реалізації. Аспекти комплексної євроінтеграційної моделі у процесі втілення її у сфери життєдіяльності суспільства в Україні.

Подобные документы

 • Дослідження процесів глобалізації, які перетворюють світову економіку на єдиний ринок та інтегровану виробничу зону, підвищують значення регіональних інтеграційних тенденцій, оптимізації макроекономічного регулювання та євроінтеграційної стратегії.

  автореферат, добавлен 06.07.2014

 • Європейська інтеграція на сучасному етапі. Порівняння довгострокових та короткострокових номінальних відсоткових ставок в країнах ЕВС. Темп інфляції в Єврозоні. Перспективи співробітництва країн-членів ЄС, переваги та недоліки євроінтеграційного процесу.

  реферат, добавлен 27.09.2010

 • Розгляд передумов становлення України на шлях євроінтегрування та пріоритетності євроінтеграційного курсу. Історичні етапи руху України до Європейської спільноти. Перспектива євроінтеграційного розвитку відноси України в рамках Угоди про асоціацію з ЄС.

  курсовая работа, добавлен 28.05.2018

 • Вплив європейської політики ФРН на досягнення державної єдності німецького народу задля подолання воєнно-політичного розколу континенту. Еволюція підходів правлячих кіл ФРН до розширення ЄС, взаємовідносин з Францією та євроінтеграційного курсу України.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Дослідження заходів вітчизняної економічної дипломатії. Аналіз головних тенденцій розвитку зовнішньоторговельної діяльності України відповідно до євроінтеграційної стратегії. Оцінка перспектив переорієнтації української економіки на європейський ринок.

  статья, добавлен 30.06.2020

 • Вивчення теоретичних основ сучасних процесів міжнародної регіональної економічної інтеграції. Визначення ролі міжнародного співробітництва в інноваційному процесі при формуванні євроінтеграційної стратегії України. Аналіз інноваційного потенціалу України.

  автореферат, добавлен 06.09.2013

 • Обумовленість актуальності проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні. Дослідження проблем комунікацій та інформації, що знаходяться в центрі уваги програми ЮНЕСКО "Інформація для всіх" та визначення шляхів реалізації програми в Україні.

  статья, добавлен 08.01.2019

 • Визначення своєчасності та достатності рівня нормативно-правового регулювання функціонування і розвитку зовнішньоекономічної безпеки. Характеристика напрямів реформування законодавства в цій сфері в умовах посилення процесу євроінтеграційної взаємодії.

  статья, добавлен 27.10.2016

 • Геополітичні концепції та питання оновлення ідейно-теоретичних та методологічних основ дослідження геополітичних інтересів. Основні геополітичні інтереси України та модель реалізації зовнішньополітичного курсу української держави з урахуванням інтересів.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Зовнішні економічні зв’язки: сутність, структура, регіональні аспекти, фактори впливу. Основні форми їх реалізації в України, головні пріоритети. Особливості та нормативно-правове обґрунтування входження України до Європейського Союзу, перспективи.

  реферат, добавлен 29.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.