Є.О. Патон проти стахановців і бюрократів в історії впровадження автоматичного зварювання

Аналіз організаційних заходів керівництва СРСР щодо впровадження інноваційних технологій у період інтенсивної індустріалізації. Причини опору директорів застосуванню нової техніки і впровадженню інновацій, роль стахановського руху для розвитку економіки.

Подобные документы

 • Біографія українського вченого Євгена Оскаровича Патона. Творчий доробок та основи школи мостобудування Е.О. Патона. Розробка технології електричного зварювання металів. Проектування і будівництво першого суцільнометалевого моста через Дніпро в Києві.

  реферат, добавлен 26.10.2016

 • Аналіз трудових починів робітничого класу Донбасу. Роль молоді в організації й поширенні новаторської роботи. Дослідження феномену стахановського руху на Луганщині. Запровадження підвищених норм виробітку. Міри стимулювання інтенсивної праці шахтарів.

  статья, добавлен 07.11.2014

 • Опис передумов, початку, мети і задач перебудови. Аналіз реформи державного апарату і законодавства, формування нової зовнішньополітичної доктрини. Огляд наслідків і підсумків перебудови. Стан культури та мистецтва в період реформ і розпаду СРСР.

  научная работа, добавлен 27.02.2010

 • Історичні передумови дисидентського руху в другій половині ХХ ст. Напрямки діяльності керівництва УРСР під час арештів 1963-1965 років. Форми боротьби дисидентів за демократизацію. Причини виникнення релігійного опору та занепаду опозиційного руху.

  презентация, добавлен 28.09.2015

 • Опис основних етапів та результатів втручання іноземних держав у громадянську війну в СРСР. Аналіз розвитку радянської держави в період Нової економічної політики. Причини запровадження НЕПу. Суть виконання реформ та головні наслідки їх в реальному житті.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Аналіз основних точок зору учених на періодизацію антинацистської боротьби, які склалися в історіографії. Аналіз критеріїв для розробки сучасної періодизації руху опору та окремих його складових. Авторська схема періодизації антинацистського руху опору.

  статья, добавлен 31.05.2018

 • Етапи впровадження інноваційних технологій у музейну справу України. Аудіогід та голографічні інновації, їх практичне застосування в експозиційній та культурно-масовій діяльності Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького.

  статья, добавлен 15.02.2018

 • Головні причини та рушійні сили формування українських збройних формацій на території Сумщини. Аналіз архівних матеріалів з історії антибільшовицького руху на Слобожанщині. Роль селянського населення в боротьбі проти встановлення комуністичного режиму.

  статья, добавлен 29.01.2016

 • Основні причини, що вплинули на загострення внутрішніх суперечностей та призвели до розпаду СРСР. Критерії вичерпаності радянської моделі федералізму. Тенденції національного розвитку у період його розпаду в контексті світового національного ренесансу.

  автореферат, добавлен 24.10.2013

 • Історичні та соціальні потреби у виданні журналу "Инженер". Аналіз публікацій журналу щодо питань розвитку техніки залізничного транспорту та економіки залізничних перевезень. Роль журналу у збереженні традицій розвитку національної технічної думки.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.