Архітектура Київської Русі

"Місто Ярослава" у Києві як новий етап розвитку монументальної архітектури на Русі. Софія Київська та Михайлівський собор - видатні пам'ятки світового зодчества. Розвиток дерев’яної та кам’яної архітектури. Основні риси києво-чернігівської архітектури.

Подобные документы

 • Опис дерев’яної архітектури Київської Русі. Історія її появи на Русі та перші кам’яні споруди. Основні риси києво-чернігівської архітектури. Деякі пам’ятки давньої архітектури Києва: Десятинна та Кирилівська церкви, Софійський та Михайлівський собори.

  реферат, добавлен 07.11.2017

 • Дерев’яна архітектура та поява кам’яних будівель на Київській Русі. Поширення монументального будівництва в давньоруських центрах. Риси києво-чернігівської архітектури. Пам’ятки Київської Русі: Софійський собор, Кирилівська церква, Михайлівський собор.

  реферат, добавлен 18.07.2015

 • Дерев'яні будівлі Київської Русі. Поява монументальної кам'яної архітектури після знайомства з візантійською культурою. Будівлі ансамблю "міста Ярослава" в Києві. Тринефна восьмистовпна споруда з банями, хрещата форма внутрішніх стовпів, двоярусні аркади.

  презентация, добавлен 15.01.2016

 • Шедеври дерев'яної архітектури на Русі. Легенда про прекрасне місто Кітеж. Художня композиція Преображенської церкви міста, різноманітні гіпотези про її будування. Інші пам'ятки народної архітектурної творчості, що створені на Кіжському острові.

  доклад, добавлен 01.07.2012

 • Вплив різних факторів на культурний процес у Київській Русі. Архітектура в період феодальної роздробленості. Дерев’яна архітектура та поява кам’яних будівель на Київській Русі. Найвизначніші пам’ятки архітектури: Софійський собор, Кирилівська церква і ін.

  курсовая работа, добавлен 06.03.2016

 • Визначення сукупності відкритих питань первинної архітектури Кирилівської церкви в контексті розвитку архітектури Київської Русі кінця XI - у першій половині XII століття, натурні дослідження пам’яток, необхідних для вирішення сформульованих питань.

  статья, добавлен 15.11.2018

 • Дослідження особливостей дерев’яної архітектури Покуття та Коломиї: культових споруд і дерев’яних храмі. Естетична цінність дерев’яного народного зодчества. Опис архітектурно-конструктивних форм і деталей, елементів декору і особливої гармонії пропорцій.

  реферат, добавлен 05.07.2013

 • Поняття дерев'яної архітектури, її особливості та відмінності від "московської". Принципи побудови та конструкційна схема церков на території сучасної України. Вплив готичного римо-католицького стилю архітектури на церкви у західних територіях України.

  реферат, добавлен 18.05.2015

 • Дерев’яна архітектура, поява кам’яних будівель на Київській Русі. Традиції дерев'яного будівництва, архітектурний вигляд міст і сіл. Зведення перших кам’яних будівель на Русі під керівництвом візантійських архітекторів. Десятинна церква, Софійський собор.

  реферат, добавлен 28.10.2012

 • X століття - вік становлення Київської Русі, об'єднання східнослов'янських племен, прийняття християнства. Софія Київська - видатний твір мистецтва. Настінні розписи одинадцятого століття. Древня кладка Золотих воріт. Архітектура Давнього Новгорода.

  реферат, добавлен 18.05.2012

 • Розгляд особливостей середньовічної культури Західної Європи. Католицька церква та її вплив на розвиток архітектури. Романський стиль та його основні риси. Шедеври готичної архітектури (Нотр–Дам де Парі, Кельнський, Рейнський собори та інші пам’ятки).

  курсовая работа, добавлен 12.05.2014

 • Дослідження історії дерев’яного церковного будівництва на Покутті, характеристика визначних пам’яток сакрального мистецтва. Проблема охорони та збереження унікальної сакральної спадщини Покутського краю, популяризації пам’яток дерев’яної архітектури.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Образно-символічне значення Держпрому в розвитку архітектури України 1920-х років. Місце Держпрому у ряді об'єктів архітектури Західної Європи і США першої третини XX століття, вибір критеріїв його оцінки як пам'ятки архітектури світового значення.

  автореферат, добавлен 27.08.2015

 • Діяльність українських національно-культурних товариств і партій. Дерев’яні церкви та дзвіниці Закарпаття. Традиції східного культового будівництва. Періоди нищення пам'яток культури. Найоригінальніші пам'ятники монументальної дерев'яної архітектури.

  реферат, добавлен 08.05.2013

 • Аналіз типологічних особливостей та значення втраченої забудови єврейського кварталу у формуванні історичного обличчя міста Кременець. Специфіка виникнення та розвитку дерев'яної архітектури центральної частини міста в контексті культурологічних процесів.

  статья, добавлен 04.03.2018

 • Архітектурні форми в пейзажі. Еволюція архітектури з дерева. Мистецтво бойківської архітектури в аспекті історії, теорії та філософії мистецтва. Пам'ятки національного і світового значення. Різноманітність дерев'яних бойківських дзвіниць і церков.

  реферат, добавлен 27.04.2013

 • Важливість популяризації пам’яток історії та культури доби бароко в Україні. Культурні осередки "козацького бароко". Вплив архітектури Києво-Печерської лаври. Розвиток хрещатої п’ятибанної композиції дев’ятикамерної споруди Миколаївського собору в Ніжині.

  статья, добавлен 08.10.2018

 • Дослідження архітектурно-типологічних і композиційних особливостей церковної архітектури Південної України ХVІІІ-ХХ ст. Визначення основних напрямків та характеру подальшого розвитку архітектурно-композиційних традицій храмобудування на цій території.

  автореферат, добавлен 19.07.2015

 • Джерела і походження візантійської архітектури. Константинополь як столиця імперії і центр світового мистецтва. Головні вулиці міста. Порівняння Софії і Пантеону. Константинопольська Софія як грандіозний і найвидатніший добуток візантійського зодчества.

  реферат, добавлен 08.11.2017

 • Морфологічні зміни в процесі розвитку радянської архітектури, їх позитивний і негативний вплив на загальний вигляд архітектури міст. Вимога в переосмисленні архітектури попередніх років та подальше наукове дослідження з позиції сучасної методології.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Створена у XI сторіччі Софія Київська як видатний витвір мистецтва, перлина давньоруського зодчества, пам'ятка української архітектури. Спорудження Софійського собору. Система розпису собору, поєднання мозаїк, фресок, орнаментів та древньої пластики.

  реферат, добавлен 06.11.2017

 • Визначення напрямків розвитку об’ємно-планувальних та стильових вирішень архітектури садибного житла. Дослідження особливостей районів садибного житлового будівництва Львова у першій третині ХХ ст. Оцінка значення даної архітектури для розвитку міста.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Ландшафтна архітектура - наймолодша, дотична до архітектури та будівництва, спеціальність. Історія розвитку ландшафтної архітектури. особливості роботи ландшафтного архітектора. Особливості фаху ландшафтної архітектури: сезонність та живий матеріал.

  реферат, добавлен 07.03.2010

 • Дослідження забудови та архітектури Києва на рубежі ХІХ-ХХ століть на фоні бурхливого економічного та культурного розвитку міста. Передумови формування київської архітектури. Ставлення городян до змін розвитку міста. Роль архітектора та замовника.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Приклади будівель та споруд органічної архітектури. Принципи органічної архітектури в роботах Ф.-Л. Райта, Алвара Аалто, Р. Нейтро, Луїджі Фьюмара. Основні напрями в сучасній органічній архітектурі. Перехід до енергозберігаючих "капсул" в архітектурі.

  статья, добавлен 28.11.2021

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.