"Місто" – інтелектуальний роман Валер'яна Підмогильного

"Місто" як перший урбаністичний роман в українській літературі, з новими героями, проблематикою та манерою оповіді, історія та головні етапи його написання автором, фактори даного процесу та проблематика твору. Особливості сюжетної лінії, головні герої.

Подобные документы

 • Провідне місце роману в українській літературі. Стилістичне розмаїття творів Підмогильного. Характеристика та критичні нотатки до низки творів письменника. Домінування ідеї над образом в романах майстра. Екзистенціальність прози Валер’яна Підмогильного.

  статья, добавлен 20.09.2010

 • Коротка біографія Валеріана Підмогильного – українського письменника та перекладача. Найвизначніші твори письменника. Особливості роману "Місто" першого урбаністичного роману в українській літературі: головні персонажі, опис селянської української молоді.

  презентация, добавлен 18.11.2014

 • Розгляд особливості авторських інтерпретації урбаністичних мотивів. Порівняння урбаністичних рис у модерному романі В. Підмогильного та постмодерному романі С. Жадана. З’ясування специфіки репрезентації феномена міста. Місто як символ головного героя.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Роман В. Підмогильного "Місто" як незвичний та яскравий витвір українського літературного інтелектуального мистецтва, знайомство з головними героями. Загальна характеристика глобальних інтелектуальних та філософсько-психологічних проблем сучасності.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Автор роману "Сон в червоному теремі" Цао Сюецінь, біографія письменника та відомості про його родину. Історія написання та сюжет роману. Характеристика героїв твору. Жіночий світ як значна частина сюжетної лінії роману. Відображення жіночих образів.

  контрольная работа, добавлен 21.05.2015

 • Дослідження ролі епіграфа з роману А. Франса "Таїс" у процесі інтерпретації роману "Місто" В. Підмогильного. Проблеми, пов’язані з рецепцією творчості А. Франса в Україні. Внесок Підмогильного в перекладання творів французької прози XIX - поч. XX ст.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Ознайомлення з особливостями формування світогляду Валер’яна Підмогильного. Характеристика перших творів письменника: повістей "Остап Шаптала", "Третя революція", оповідання "Син", збірки "Військовий літун", романів "Місто", а також "Невеличка драма".

  презентация, добавлен 10.11.2014

 • Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

  презентация, добавлен 25.11.2015

 • Біографічний портрет П. Куліша. Історія написання твору "Чорна рада", його жанр, тема, головна ідея та історичні події. Проблематика та скорочений зміст роману, характеристика головних персонажів. Екранізація роману та коротка анотація до твору.

  презентация, добавлен 12.02.2016

 • Роман Ф. Достоєвського в контексті його творчості, провідна тематика та ідея. Творча історія твору "Злочин і покарання", його жанрова специфіка, особливості відображення філософських ідей і естетизму. Поетика роману та його місце в світовій літературі.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.