"Місто" – інтелектуальний роман Валер'яна Підмогильного

"Місто" як перший урбаністичний роман в українській літературі, з новими героями, проблематикою та манерою оповіді, історія та головні етапи його написання автором, фактори даного процесу та проблематика твору. Особливості сюжетної лінії, головні герої.

Подобные документы

 • Провідне місце роману в українській літературі. Стилістичне розмаїття творів Підмогильного. Характеристика та критичні нотатки до низки творів письменника. Домінування ідеї над образом в романах майстра. Екзистенціальність прози Валер’яна Підмогильного.

  статья, добавлен 20.09.2010

 • Коротка біографія Валеріана Підмогильного – українського письменника та перекладача. Найвизначніші твори письменника. Особливості роману "Місто" першого урбаністичного роману в українській літературі: головні персонажі, опис селянської української молоді.

  презентация, добавлен 18.11.2014

 • Автор роману "Сон в червоному теремі" Цао Сюецінь, біографія письменника та відомості про його родину. Історія написання та сюжет роману. Характеристика героїв твору. Жіночий світ як значна частина сюжетної лінії роману. Відображення жіночих образів.

  контрольная работа, добавлен 21.05.2015

 • Дослідження ролі епіграфа з роману А. Франса "Таїс" у процесі інтерпретації роману "Місто" В. Підмогильного. Проблеми, пов’язані з рецепцією творчості А. Франса в Україні. Внесок Підмогильного в перекладання творів французької прози XIX - поч. XX ст.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Ознайомлення з особливостями формування світогляду Валер’яна Підмогильного. Характеристика перших творів письменника: повістей "Остап Шаптала", "Третя революція", оповідання "Син", збірки "Військовий літун", романів "Місто", а також "Невеличка драма".

  презентация, добавлен 10.11.2014

 • Історичний любовний роман Філіппа Грегорі "Ще одна з роду Болейн". Сюжет, головні герої, основний конфлікт твору. Дві екранізації твору. Нюанси щодо екранізації 2008 року. Події, що відбуваються в житті Англії. Суперництво сестер Болейн за серце Короля.

  презентация, добавлен 25.11.2015

 • Біографічний портрет П. Куліша. Історія написання твору "Чорна рада", його жанр, тема, головна ідея та історичні події. Проблематика та скорочений зміст роману, характеристика головних персонажів. Екранізація роману та коротка анотація до твору.

  презентация, добавлен 12.02.2016

 • Роман Ф. Достоєвського в контексті його творчості, провідна тематика та ідея. Творча історія твору "Злочин і покарання", його жанрова специфіка, особливості відображення філософських ідей і естетизму. Поетика роману та його місце в світовій літературі.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2018

 • Вплив філософії екзистенціалізму на український інтелектуальний роман. Семантично наповнені мікроконтексти функціонування поетоніма, які співвідносяться з основними екзистенціальними модусами. Виявлення конотацій, які найбільше інтенсифікуються.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Характеристика українського письменництва ХVІІ-ХVIII ст. та його роль в літературі нашої країни. Головні риси "бароко" в літературі: пишний, барвистий стиль, риторичне оздоблення твору. Пізній романтизм в українській літературі та його кращі представники.

  реферат, добавлен 16.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.