Магнітні поля зірок пізніх спектральних типів

Вимірювання магнітного поля у зірок головної послідовності з різним рівнем активності і різного віку і порівняння із загальним магнітним полем Сонця. Аналіз змінності магнітного поля в залежності від фази періоду обертання у сонячноподібних зірок.

Подобные документы

 • Створення найпершої теорії утворення зірок. Відкриття міжзоряної речовини. Застосуваня фізиками до зірок газових законів і закону збереження енергії. Вік масивних зірок спектральних класів. Велика туманність Оріона, улаштовання молекулярних хмар.

  реферат, добавлен 06.04.2009

 • Методика моделювання атмосфер СР зір із урахуванням індивідуально заданого вмісту хімічних елементів і їхнього вертикального розподілу в атмосфері та ефектів магнітного поля. Огляд програми розрахунку плоско-паралельних ЛТР моделей зоряних атмосфер.

  автореферат, добавлен 29.08.2014

 • Основні зоряні характеристики. Світимість і відстань до зірок, їх спектри та особливості хімічного складу. Температура і маса зірок. Зв'язок основних зоряних величин. Газово-пилові комплекси як колиска зірок, етапи процесу їх народження та розвитку.

  реферат, добавлен 22.10.2010

 • Принцип утворення зірок, їх життєвий шлях. Процес еволюції зірок на прикладі Сонця. Спектральна класифікація Моргана-Кінана. Протозоря та зоряні системи. Зоряні рештки та їх види: білі карлики, нейтронна зоря, чорна діра, їх структура та народження.

  презентация, добавлен 21.04.2014

 • Погляди сучасної астрономії на еволюцію та утворення зірок. Ідеї вчених-астрономів щодо нейтронних зірок: їх властивості та процес формування. Вивчення та уявлення про малі та надмасивні чорні діри: поняття, структура та особливості випромінювання.

  реферат, добавлен 18.11.2011

 • Поняття подвійних зірок, їх основні види (візуально, затемнювано, спектрально, оптично подвійні) та спостереження за ними. Гравітаційна взаємодія між компонентами зірок. Поняття нової зорі та її особливості. Приклади найвідоміших подвійних зірок.

  презентация, добавлен 29.10.2015

 • Класифікація зірок за фізичними та емпіричними характеристиками. Отримання каталогу параметрів індивідуальних циклів пульсацій груп довгоперіодичних змінних зірок. Вивчення закономірностей періодичності кривих блиску мірід. Розвиток теорії пульсацій.

  автореферат, добавлен 23.02.2014

 • Дослідження активності молодих зірок, що виявляється у вимірах фотометричних і спеціальних характеристик, обумовлених магнітною активністю і фізичними механізмами. Визначення розмірів, температури і дослідження магнітної активності зірки типа Т V410.

  автореферат, добавлен 11.10.2011

 • Моделювання процесів гравітаційного мікролінзування в системах з 1-ю і 2-ма мікролінзами за наявності фонового поля і неперервної матерії на промені зору. Розрахунок впливу гравітаційного поля зірок Галактики на середні рухи зображень віддалених об'єктів.

  автореферат, добавлен 29.07.2014

 • Вивчення основних характеристик фізичних процесів, відповідальних за спостережувані прояви активності молодих зірок. Дослідження температури холодних плям на поверхні зірки, часу їхнього існування. Визначення швидкостей газових потоків в околиці зірки.

  автореферат, добавлен 07.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.