Фазові рівноваги і властивості фаз у квазіпотрійних системах, утворених халькогенідами елементів 3d - ТА Ib, IIb, IIIa, IVa,b підгруп

Побудова ізотермічних та політермічних перерізів квазіпотрійних систем. Дослідження і уточнення кристалічної структури складних халькогенідів. Одержання монокристалів тетрарних сполук. Дослідження фізико-хімічних та фізичних властивостей тетрарних сполук.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.