Ґенеза української національної мови

Вивчення зародження української мови та писемності. Порівняння розвитку російської та української мов. Аналіз процесу заміни старослов’янської мови українською. Огляд політики російського уряду русифікації українських земель та заборони української мови.

Подобные документы

 • Початок формування української мови. Основні версії цього процесу – існування єдиної давньоруської мови чи діалектів; запозиченість разом із християнськими книгами церковнослов'янської (давньоболгарської) мови. Зв'язок української і російської мови.

  реферат, добавлен 31.12.2010

 • Зародження української мови та писемності. Перші лексикографічні спроби. Українська мова в Київській Русі, ХІІІ—ХVІІІ ст. та правописні шукання ХІХ ст. Українська мова під московським ярмом. Порівняння історичного розвитку російської та української мов.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Деякі аспекти процесу формування сучасної української літературної мови від епохи родового ладу до сучасності. Спільне коріння української, російської й білоруської мов. Формування національної мови під владою Литви, Польщі, російського царизму.

  сочинение, добавлен 17.05.2012

 • Перші ґрунтовні дослідження з історичної фонетики української мови. Погляди науковців ХХ ст. на походження української мови, погляди О. Шахматова, Кримського, Бузука на періоди розвитку мови. Новаторський погляд на походження української мови Царука.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2013

 • Зародження української мови та писемності. Староукраїнської мова Київській Русі. Розвиток української літературної мови та правописні шукання ХІХ ст. Порівняння історичного розвитку російської та української мов. Національний генетичний код і рідна мова.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2009

 • Роль старослов’янської мови у розвитку агіографічної, літописної, художньої літератури. Етапи виникнення нової української мови. Структура східнослов’янських діалектів. Особливості старослов'янської мови у практичному мовленні. Основні писемні пам'ятки.

  курсовая работа, добавлен 21.11.2010

 • Розвиток і зміцнення соціального престижу української мови у XIX столітті. Опис російської революція 1905 році, її наслідки. Характеристика та становлення української мови в добу великого терору. Внесок М. Драгоманова розбудову української наукової мови.

  контрольная работа, добавлен 15.06.2016

 • Розгляд питань, пов’язаних із загальною історією української мови. Дослідження проблеми виникнення і розвитку як сучасної української літературної мови, так і староукраїнської. Історія української літературної мови як галузь українського мовознавства.

  статья, добавлен 29.12.2017

 • Аналіз поглядів дослідників на історію походження української мови, проблеми і території її поширення. Наявність впливів інших держав на розвиток мови. Переслідування мови та українських діячів. Етапи історії української літературної мови.

  курсовая работа, добавлен 17.09.2014

 • Дослідження стану української мови в сучасній Україні як державної, національної мови що відноситься до слов'янської групи що входить в індоєвропейську сім'ю мов. Історичне коріння, загальний аналіз діалектики, писемності, фонетики, морфології і лексики.

  реферат, добавлен 22.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.