Закон грошового обiгу. Паперовi грошi

Сутність закону грошового обігу. Поняття паперових грошей. Карбування державою замінників повноцінної золотої монети. Роль благородних металів як миттєвих посередників у сфері обміну. Прибуток, норма прибутку. Фактори, що впливають на норму прибутку.

Подобные документы

 • Формула для визначення швидкості обігу грошей. Сутність закону грошового обігу. Механізм зміни маси грошей в обороті, грошово-кредитний мультиплікатор. Склад і структура фінансового механізму держави. Напрями впливу держави на суспільне відтворення.

  курсовая работа, добавлен 09.10.2012

 • Поняття, економічний зміст, джерела та функції прибутку. Роль прибутку в умовах ринкової економіки, основні його характеристики. Методи обчислення рентабельності продукції і підприємств. Фактори, які впливають на величину прибутку і рівень рентабельності.

  курсовая работа, добавлен 26.03.2013

 • Сутність витрат виробництва, їх види та структура. Розрахунок граничних витрат та закон спадної віддачі. Сутність прибутку, його види та функції. Норма прибутку і основні чинники, що її визначають. Розподіл і використання прибутку підприємства.

  курсовая работа, добавлен 14.05.2011

 • Поняття та механізми грошового обігу, під яким розуміють рух грошей у процесі товарного обігу, надання послуг , погашення боргових зобов’язань тощо. Шляхи забезпечення його стабільності в Україні в умовах ринкової економіки. Методи визначення маси грошей.

  курсовая работа, добавлен 02.10.2011

 • Iнфляцiя як основна проблема ринкової економіки, причини та види інфляції. Система грошового обігу та еволюція її типів. Закон грошового обігу і його роль в ринковій економіці. Взаємозв’язок зміни кількості грошей в обігу і інфляції, наслідки інфляції.

  курсовая работа, добавлен 14.03.2014

 • Поняття прибутку в економічній системі. Пояснення джерел виникнення прибутку. Валовий прибуток і структура. Науковий підхід до з'ясування сутності прибутку. Визначення загальної величини прибутку. Максимізація прибутку і мінімізація збитку підприємств.

  курсовая работа, добавлен 19.05.2010

 • Сутність прибутку як безпосередньої цілі підприємництва. Види та функції прибутку підприємства, чинники, які на нього впливають. Розподіл і використання прибутку у підприємницьких структурах, значення прибутку в економічній діяльності підприємства.

  курсовая работа, добавлен 12.02.2011

 • Прибуток як економічна категорія і фактори, що впливають на його величину. Функції прибутку у конкурентній економіці. Принципи розподілу і використання прибутку. Вплив на величину прибутку витрат підприємства на виготовлення та реалізацію продукції.

  статья, добавлен 16.07.2017

 • Сутність понять "прибуток" та "прибутковість". Класифікація прибутку, його основні функції. Внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на прибутковість підприємства, резерви збільшення прибутку. Підвищення обсягів випуску та реалізації продукції.

  статья, добавлен 24.12.2017

 • Давид Рікардо - видатний представник класичної буржуазної політичної економії. Аналіз його наукових поглядів стосовно теорії вартості, розподілу, прибутку, заробітної плати, земельної ренти. Рікардо багато уваги приділяв аналізу грошей і грошового обігу.

  реферат, добавлен 17.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.