Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях

Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Загальні поняття про евакуацію та розосередження. Необхідні речі, які повинні взяти з собою евакуйовані. Порядок рятування населення під час пожежі та затоплення.

Подобные документы

 • Визначення поняття безпеки. Характеристика основних видів кровотечі: артеріальної, венозної, капілярної. Ознайомлення з надзвичайними ситуаціями техногенного характеру. Аналіз видів евакуації - процесу виведення населення з території можливої загрози.

  реферат, добавлен 14.11.2014

 • Причини виникнення та вплив на навколишнє середовище надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного та техногенного походження. Метеорологічні, топологічні та тектонічні катастрофи. Основні характеристики землетрусів, методи їх прогнозування.

  реферат, добавлен 23.10.2010

 • Класифікація надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Аналіз питань безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту. Розробка спеціалізованих освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів економічного спрямування.

  статья, добавлен 23.12.2018

 • Охорона праці як система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних і профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі діяльності. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій.

  курсовая работа, добавлен 05.06.2016

 • Призначення першої долікарської допомоги та загальні принципи її надання. Пошкодження організму, спричинені протіканням через нього електричного струму. Надання допомоги при враженні діяльності мозку, зупинці дихання. Організація хімічного контролю.

  реферат, добавлен 14.08.2017

 • Ідентифікації негативних впливів навколишнього природного середовища, техногенного та антропогенного походження. Створення нормативного стану довкілля у сфері праці. Забезпечення стійкої роботи об’єктів і технічних систем у надзвичайних ситуаціях.

  учебное пособие, добавлен 22.10.2015

 • Зміст, завдання та особливості надзвичайної ситуації загальнодержавного, регіонального або місцевого рівня. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі зумовлюють їх виникнення. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій.

  реферат, добавлен 06.05.2013

 • Етапи розробки Стандартної операційної процедури проведення деконтамінації особового складу та постраждалих, що потрапили в зону ураження при надзвичайних ситуаціях на радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах. Її структура та зміст основних елементів.

  статья, добавлен 31.08.2018

 • Характеристика надзвичайних ситуацій природного походження. Надзвичайні ситуації техногенного походження та їх наслідки. Правила поведінки людей при повенях, землетрусах, снігових заносах та ураганному вітрі. Причини аварій та катастроф на об’єктах.

  реферат, добавлен 06.02.2011

 • Аналіз нормативно-правових документів, що регламентують охорону праці на підприємстві ДВАТ Шахта "Благодатна". Розгляд особливостей забезпечення пожежної безпеки на підприємстві. Розробка плану евакуації адміністрації при надзвичайних ситуаціях.

  реферат, добавлен 16.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.