Франкл "Людина у пошуках сенсу"

Проблема сенсу життя людини по Франклу, його соціально-психологічний аспект. Визначення та трактування поняття "екзистенціального вакууму", його проявів. Види смислів та цінностей людського життя у концепції філософа. Вчення Франкла про свободу волі.

Подобные документы

 • Проблема сенсу життя. Потреба у виробленні життєвої позиції, яка б ґрунтувалася на особистих уявленнях людини про сенс буття. Виникнення стану екзистенційного вакууму як наслідок відсутності сенсу життя. Поняття "філософії життя" в творах філософів.

  дипломная работа, добавлен 03.05.2018

 • Обґрунтування актуальності осмислення специфіки людського буття. Аналіз особливостей трактування екзистенційного змісту буття. Визначення його сенсу у контексті екзистенційно-антропологічної філософії представників світоглядно-антропологічної школи.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Розуміння мислителями поняття сенсу життя як земного буття людини. Підходи до розуміння призначення людини й змісту її діяльності філософів епохи Київської Русі. Сутність поняття активної діяльності людини на землі в трактуванні українських мислителів.

  автореферат, добавлен 24.09.2013

 • Аналіз проблеми сенсу життя людини філософами і мислителями української духовної культури доби середньовіччя. Матеріали пам’яток княжої доби і періоду культурно-національного відродження. Два шляхи осягнення сенсу життя: ангельський і апостольський.

  автореферат, добавлен 22.06.2014

 • Аналіз розмислів Сенеки для виявлення місця й ролі смерті в житті людини, її буття і призначення у світі. Усвідомлення смерті як завершальної події в людському житті. Передумови оптимістичного ставлення до людського життя, визначення його сенсу.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Розгляд філософських питань сенсу життя людини. Зовнішність особистості (шлях до світла, вища культура, шлях до мороку). Доморальний період становлення людського типу. Історія походження моралі. Гармонія добра і зла. Характеристика зла як кращої сили.

  реферат, добавлен 27.01.2011

 • Філософсько-релігійне розуміння сенсу життя. Поліфонічне поєднання сенсів багатьох культур, що генерують смислову перспективу персонального, особистішого ставлення до життя, що осягається. Осмислення буття людини і визначення сенсу власного життя.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Сенс життя - стійка, домінуюча спрямованість моральної свідомості людини; соціальний, світоглядний, індивідуальний, віковий аспекти. Способи осмислення людського буття, основні антропологічні концепції: філософське життя, персоналізм, екзистенціалізм.

  реферат, добавлен 19.02.2012

 • Вади, притаманні науково-природничому розумінню людини. Розуміння сенсу і цінності людського життя. Поняття смерті (безсмертя) у філософській думці. Образи і символи смерті в культурі. Віра в оригінальну силу космології, релігійних і філософських систем.

  реферат, добавлен 28.09.2012

 • Оцінне відношення людини до світу вивчає аксіологія, або теорія цінностей. Визначення цінностей. Об'єктивістська та суб'єктивістська концепції цінностей. Суб'єктивістські концепції цінностей. Класифікація, функції цінностей-визначення сенсу життя.

  реферат, добавлен 20.10.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.