Еволюція грошей та їх функції

Дослідження теорій походження, сутності і функцій грошей, які є предметом попиту та істотно впливають на ринок товарів і послуг. Особливості та види стану грошового обігу, який може привести до змін умов економічної рівноваги. Еволюція грошових агрегатів.

Подобные документы

 • Визначення сутності грошей, їх функцій та законів грошового обігу. Сутність, види, розрахунки та застосування інструментарію еластичності попиту. Фактори, що впливають на цінову еластичність попиту. Витрати виробництва в короткостроковому періоді.

  контрольная работа, добавлен 18.11.2014

 • Основні передумови появи грошей та їх необхідність і значення. Визначення і сутність грошей, їх ліквідність і функції. Види и характеристики грошей товарних, паперових, електронних. Еволюція та відмінність у формах грошей. Різновидність кредитних грошей.

  контрольная работа, добавлен 05.03.2009

 • Суть і вартість грошей. Науковий внесок К. Маркса. Процент як ціна грошей та його види. Типи грошових систем та їх еволюція. Методи державного регулювання грошового обігу в країні. Види та типи інфляції. Сутність, види цінних паперів та їх характеристика.

  шпаргалка, добавлен 30.09.2016

 • Сутність та функції грошей, як загального еквіваленту та їх еволюція. Сучасні зміни у грошовому обігу. Інфляційні процеси, їх вплив на сталість національної валюти в Україні. Напрями підвищення сталості грошової одиниці в країнах з ринковою економікою.

  курсовая работа, добавлен 23.04.2013

 • Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей. Функції грошей та еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин. Створення та розвиток грошової системи України. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2008

 • Дослідження процесу еволюції й становлення грошей, який являє собою розвиток форми вартості. Вивчення відмінностей грошової форми вартості від загальної. Аналіз вартості паперових грошей, що визначається тією кількістю товарів і послуг, які можна купити.

  лекция, добавлен 28.07.2017

 • Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку. Функції грошей та різні підходи до них, еволюція економічних поглядів. Оцінка стану готівкового обігу в Україні. Функції Центрального банку в сфері готівково-грошового обігу, проведення грошової реформи.

  реферат, добавлен 20.11.2010

 • Теоретичний аналіз еволюції, сутності та функцій грошей - багатофункціональної економічної форми, за допомогою якої здійснюється облік вартості, обмін, платежі, накопичення вартості. Закони грошового обігу. Шлях забезпечення стабільності гривні в Україні.

  курсовая работа, добавлен 25.11.2010

 • Функція грошей як засобу платежу. Типи грошових систем та їх еволюція. Системи металевого обігу грошей (біметалізм та монометалізм). Вивчення монетаристських методів регулювання інфляції. Сучасна російська система забезпечення банкнотної емісії.

  реферат, добавлен 07.02.2014

 • Соціально-економічне значення грошового обігу. Порядок готівкової, безготівкової емісії, обігу грошових знаків. Етапи зростання монетизації, розширення попиту на гроші. Механізм забезпечення сталості грошей і вдосконалення стану грошового обігу в Україні.

  курсовая работа, добавлен 19.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.