Косічні швидкості та закони Кеплера

Загальне поняття та особливості першої, другої та третьої космічної швидкості, співвідношення між ними. Друга космічна швидкість на поверхні деяких небесних тіл. Загальна характеристика фізичних законів Кеплера, які описують рух планет навколо Сонця.

Подобные документы

 • Розгляд початку космічної ери. Класифікація штучних супутників Землі. Вивчення поняття перша космічна швидкість. Розрахунок її значення. Аналіз кутової швидкості супутника. Розв’язання задачі з обчислення середнього радіусу геостаціонарної орбіти.

  презентация, добавлен 11.05.2015

 • Характеристика первого и второго законов движения планет И. Кеплера. Ранняя геометрическая модель Вселенной по мнению ученого. Историческое значение первого закона Кеплера. Особенности третьего закона Кеплера и его роль в современной космологии.

  контрольная работа, добавлен 22.04.2016

 • Особенности понимания движения небесных тел в древности, геоцентрическая система Птолемея. Гелиоцентрическая система мира Коперника. Применение законов Кеплера к движению планет, их естественных и искусственных спутников. Иллюстрация законов Кеплера.

  презентация, добавлен 13.10.2014

 • Вклад Кеплера в копилку знаний о Солнечной системе. Значение открытия ним законов движения планет Солнечной системы. Современное состояние вопроса о траекториях движения небесных тел. Отличия конического и цилиндрического эллипса. Мюп-центр гиперболы.

  реферат, добавлен 14.06.2016

 • Вивчення діаметру та маси Сонця як найближчої зорі до Землі, його будова, елементи та температура на поверхні. Об'єм Сонця у співвідношенні планет. Поняття конвекції, гранул та сонячної корони. Хромосфера Сонця з протуберанцями, сутність чорних дир.

  презентация, добавлен 13.04.2015

 • Загальна характеристика та особливості розподілу планет земної групи та планет-гігантів. Середня відстань від Сонця, радіус, об’єм та маса Меркурію, Венери, Землі, Марсу, Юпітеру, Сатурну, Урану та Нептуну. Відмінні особливості планет Сонячної системи.

  презентация, добавлен 09.07.2015

 • Методика визначення відстані до найбільш близьких до нас небесних світил (Сонця, Місяця, планет) спостереженням їх із двох віддалених одна від одної точок земної кулі. Сутність методів радіоастрономії, їх зміст та оцінка практичної ефективності.

  презентация, добавлен 09.10.2013

 • Супутники планет як невеликі тіла Сонячної системи, що обертаються навколо планет під дією їх тяжіння. Освоєння Місяця та вивчення складу, вік ділянок поверхні, їх геологію, та приливну історію місячної орбіти. Походження природних супутників планет.

  реферат, добавлен 25.09.2014

 • Середня відстань від Сонця, радіус, об’єм, маса та кількість супутників Юпітеру, Сатурну, Урану та Нептуну. Загальна характеристика супутників планет-гігантів Сонячної системи. Особливості поверхні та температурних умов Плутона та його супутника Харона.

  презентация, добавлен 09.07.2015

 • Характеристика Меркурія - найближчої до Сонця планета Сонячної системи, астрономічного знаку. Його рух навколо сонця, середня температура, внутрішня будова. Спостереження вчених за планетою, її схожість з Місяцем. Особливості рельєфу поверхні Меркурія.

  реферат, добавлен 18.05.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.