Використання еквігравітуючих фігур для опису гравітаційного поля небесних тіл

Головні засоби опису гравітаційних полів небесних тіл. Особливості означення зовнішніх потенціалів під час астрономічних спостережень. Розгляд сутності поняття еквігравітуючих фігур. Побудова моделі планет на основі системи неоднорідних об’єктів.

Подобные документы

 • Дослідження основ позиційних спостережень небесних об’єктів. Ефективність комплексу автоматичної обробки вхідних даних, що використовується в сучасних астрономічних обсерваторіях. Процедура обміну інформацією між вузлами телескопа та керуючою ЕОМ.

  автореферат, добавлен 24.02.2014

 • Перші спроби виявлення зв'язку земних і небесних явищ. Роль математичних методів у пізнанні світу. Введення небесних координат за допомогою системи геометричних побудов - сферичної астрономії. Обгрунтування астрономічних методів визначення точного часу.

  реферат, добавлен 26.01.2012

 • Методика визначення відстані до найбільш близьких до нас небесних світил (Сонця, Місяця, планет) спостереженням їх із двох віддалених одна від одної точок земної кулі. Сутність методів радіоастрономії, їх зміст та оцінка практичної ефективності.

  презентация, добавлен 09.10.2013

 • Особливості астрономічних спостережень Чумацького Шляху, сузір'я, що входять до його складу. Розміри та структурні елементи Галактики: темна матерія, балдж, чорна діра, ядро, гало. Обертові системи небесних тіл та історія відкриття Чумацького Шляху.

  реферат, добавлен 20.11.2010

 • Складові Сонячної системи: Сонце, планети та їх супутники, астероїди та метеорні тіла і комети. Походження назв планет та Місяця. Порівняльна характеристика планет Сонячної системи. Обсерваторії та прилади для астрономічних спостережень; історія Всесвіту.

  реферат, добавлен 08.11.2017

 • Загальне поняття та особливості першої, другої та третьої космічної швидкості, співвідношення між ними. Друга космічна швидкість на поверхні деяких небесних тіл. Загальна характеристика фізичних законів Кеплера, які описують рух планет навколо Сонця.

  реферат, добавлен 18.12.2010

 • Визначення поняття Всесвіту, як нескінченної кількості небесних тіл та їх систем, що рухаються і розвиваються у безмежному просторі. Вивчення сутності галактики. Ознайомлення з планетами Сонячної системи: Меркурієм, Венерою, Землею, Марсом, Юпітером.

  конспект урока, добавлен 20.09.2014

 • Фізичні умови на поверхні небесних тіл. Планети земної групи. Історія утворення й розвитку планет. Процеси, що відбуваються в літосфері, хімічний склад її речовини. Тепловий баланс Землі. Дослідження навколоземного простору космічними апаратами.

  реферат, добавлен 08.11.2017

 • Перша особливість астрономічних спостережень. Візуальне спостереження за небесними тілами через оптичний телескоп як основний метод астрономічних досліджень. Особливості побудови та типи оптичних телескопів: рефракторів, рефлекторів та теодолітов.

  презентация, добавлен 12.05.2014

 • Устрій світу, в якому ми живемо. Уявлення про розташування в просторі й русі Землі, Сонця, Місяця, планет, зірок та інших небесних тіл. Перші моделі світу. Перша геліоцентрична система. Cистема Птолемея, світ Коперника. Галактика, зоряні світи та Всесвіт.

  реферат, добавлен 26.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.