Іван Котляревський - основоположник української літератури

Педагогічна і театральна діяльність І. Котляревського. Самобутність п’єс "Наталка Полтавки" та "Москаль-чарівник". "Енеїда" як перший твір нової української літератури, написаний народною мовою. Оцінка творчості поета і драматурга, шанування його пам’яті.

Подобные документы

 • П’єса "Наталка Полтавка" як перший драматичний твір нової української літератури. Тема твору, його сюжет та композиція. Головні особливості та риси характеру Наталки Полтавки як образу простої, роботящої, чесної та розумної української дівчини.

  реферат, добавлен 16.12.2010

 • Періоди розвитку нової української літератури. Духовна культура українського народу кінця XVIII — початку XX ст. Творча діяльність Івана Котляревського. Основні риси поеми "Енеїда". Джерела для написання п'єси "Наталка Полтавка", її мотив та конфлікт.

  контрольная работа, добавлен 06.05.2013

 • Іван Петрович Котляревський - основоположник нової української літератури. Травестiйно-бурлескний характер поеми "Енеїда". Пародіювання високої, урочистої тематики. Естетичні функції бурлескного жанру. Перенос події з античного світу на український грунт.

  реферат, добавлен 08.03.2013

 • Характерні риси розвитку української літератури в другій половині XIX ст. Іван Котляревський як зачинатель нової української літератури. Соціально-політичниі умови, які впливали на розвиток літератури. Гоніння російського царату на українську мову.

  презентация, добавлен 16.10.2018

 • Відомості про життя І.П. Котляревського як засновника нової української літератури, короткий нарис його особистісного та творчого становлення. Фактори та обставини, що впливли на формування світогляду письменника. Значення творчості Котляревського.

  реферат, добавлен 15.05.2013

 • Т.Г. Шевченко як основоположник нової української літератури і родоначальник її революційно-демократичного напряму. Художня індивідуальність, тенденції народності й реалізму у творчості поета. Внесок Шевченка у розвиток української літературної мови.

  реферат, добавлен 11.01.2013

 • "Енеїда" як перша українська друкована книжка, написана народною мовою, перша національна поема, в якій Котляревський виявив себе глибоким знавцем історичної дійсності свого краю. Історія її видання восени 1798 року і Петербурзі, джерела фінансування.

  статья, добавлен 04.02.2019

 • І.П. Котляревський – поет, драматург та громадський діяч. Дитинство письменника та його родина. Творча спадщина митця - поема "Енеїда", п’єса "Наталка-Полтавка". Трудова діяльність Івана Петровича. Дослідження культурного внеску українського письменника.

  презентация, добавлен 21.07.2017

 • Шевченко – основоположник нової української літератури. Попередники великого поета в українській літературі та їх критика. Роль Шевченка в розвитку української літературної мови. Норми української літературної мови. Світове значення творчості поета.

  доклад, добавлен 24.01.2014

 • Нарождення, дитинство та навчання великого письменника. Вчителювання та початок роботи над "Енеїдою". Призначення директором Полтавського театру. Написання драми "Наталка Полтавка" і водевілю "Москаль-чарівник". Оцінка творчості видатними діячами України.

  реферат, добавлен 09.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.