Порівняльна характеристика творів Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо

Протиставлення дiйсностi та ідеалу в поезії Шарля Бодлера. Поль Верлен - неперевершений поет-лiрик, що з непересічною майстерністю розкриває у своїх творах найiнтимнiшi переживання людини. Артюр Рембо - один з символів світового поетичного авангарду.

Подобные документы

 • Появление "темной" поэзии, которая отказывается от описаний и рассуждений, являя образы, вызванные к жизни экстатическим видением и воображением. Революция в сфере французского стихосложения и "святая троица" символизма - Рембо, Верлен и Малларме.

  презентация, добавлен 13.04.2011

 • Біографія та творчість французького поета А. Рембо. Поетичний шлях як "вічне блукання й поривання у нетрях духу". Декларація концепції "поета-ясновидця". Знайомство А. Рембо з П. Верленом, вступ до гурту "зютистів". Аналіз ліричного сонету "Голосівки".

  реферат, добавлен 24.05.2017

 • Жан Нікола Артюр Рембо - найдивніший поетичний геній Франції. Біографія поета. Основні етапи та періоди короткочасної творчості письменника. Від'їзд на Схід й загибель. Драматизм літературної долі поета: короткий огляд найвідоміших його творів, їх аналіз.

  доклад, добавлен 19.03.2014

 • Особенности творчества Шарля Бодлера на примере сборника стихотворений "Цветы зла". Цикл "Сплин и идеал" как философско-эстетическое кредо Шарля Бодлера. Урбанизм Бодлера в цикле "Парижские картины". Идейно-эстетический анализ стихотворения "Лебедь".

  реферат, добавлен 09.04.2013

 • Кротка біографія Ж.-Н.-А. Рембо, його дитинство та освіта. Перший період творчості митця, вплив на нього авторитетів. Набуття трагічного звучання поезії у другий період короткочасної творчості. Естетичні погляди митця. Аналіз віршу "П'яний корабель".

  доклад, добавлен 06.11.2017

 • Проблемно-тематическое и художественное новаторство поэзии Шарля Бодлера. Философское исследование концепта природы в творчестве Ш. Бодлера в контексте теории "антинатурализма" Ж.-П. Сартра. Критика Сартром урбанистической тематики стихотворений Бодлера.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Шарль Бодлер – видатний французький поет, короткий очерт його біографії, становлення як творчої особистості. Переклади Едгара По Бодлером та введення ним у літературу поняття модерну. Соціальність творчості Бодлера та тема вселенського зла в його творах.

  реферат, добавлен 18.12.2008

 • Жизнь и творчество Шарля Бодлера. Поэтический сборник Бодлера "Цветы зла": мотивы и образы книги. Автобиография современной души в ее жизненном странствии в цикле "Сплин и идеал". Влияние на человека равнодушия города в цикле "Парижские картины".

  презентация, добавлен 25.05.2015

 • Особливості поетики Поля Верлена - модернізм, сугестивна лірика, імпресіонізм і символізм, мелодійність. Характеристика збірок "Сатурнічні поезії" і "Колись і недавно"; відображення естетичних поглядів поета у творах "Поетичне мистецтво" і "Осіння пісня".

  презентация, добавлен 05.11.2012

 • Анализ мифопоэтических связей и архетипов в поэмах Мильтона, Метьюрина, Байрона, Виньи, Бодлера, А. Рембо, имеющих библейский источник. Изучение символичеcких, морально-этических, психологических аспектов ангелизации и демонизации жертвы и героя.

  статья, добавлен 15.05.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.