Європейський банк реконструкції та розвитку

Аналіз співробітництва України з європейським банком реконструкції та розвитку. Роль і місце держави в здійсненні трансформаційних процесів. Механізм фінансово-кредитної діяльності. Процедура отримання кредиту ЄБРР. Інструменти фінансування і операції.

Подобные документы

 • Склад світових валютно-фінансових організацій. Функції Європейського банку реконструкції та розвитку, що визначають пріоритети його діяльності. Пріоритетні напрями співробітництва, за якими ведеться спільна робота щодо підготовки та реалізації проектів.

  лекция, добавлен 23.07.2017

 • Розвиток світової економіки під впливом глобалізаційних процесів. Міжнародне фінансово-кредитне співробітництво країн із Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, регіональними банками розвитку. Аналіз стану зовнішньої заборгованості України.

  статья, добавлен 11.11.2017

 • Суть, цілі, стратегії, тактики, напрямки грошово-кредитної політики, її інструменти, шляхи покращення. Регулювання інфляційних процесів Національним банком Україні. Вплив світових інтеграційних процесів на трансформацію національних грошових систем.

  курсовая работа, добавлен 19.11.2017

 • Розгляд поняття міжнародного кредиту, його види та залучення. Іноземні кредити є важливим інструментом фінансування зовнішньої торгівлі, проведення комплексної модернізації та реконструкції підприємств, підтримування стабільності міжнародних розрахунків.

  реферат, добавлен 17.03.2011

 • Цільова спрямованість грошово-кредитної політики держави. Суб'єкти реалізації грошово-кредитної політики. Центральний банк і його функції. Інструменти прямого та опосередненого впливу на основні параметри грошового обігу. Операції на відкритому ринку.

  курсовая работа, добавлен 03.05.2010

 • Еволюція розвитку міжнародної валютної системи, її сутність й основні елементи. Типи валютних систем та їх специфічні особливості. Система єдиної валюти. Міжнародний валютний фонд - цілі та функції. Діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

  реферат, добавлен 13.12.2008

 • Історія розвитку та сучасний стан теорії грошей, грошові системи і грошово-кредитна політика. Система безготівкових розрахунків та регулювання готівкового грошового обігу. Місце кредиту і кредитної системи в ринковій економіці, послуги комерційних банків.

  курсовая работа, добавлен 03.11.2014

 • Національний Банк України як запровадник і реалізатор грошово-кредитної політики. Історія НБУ, його значення в економічному житті держави. Аналіз основних функцій та шляхи їх реалізації. Організаційна структура, банківський нагляд та платіжна система НБУ.

  курсовая работа, добавлен 20.10.2013

 • Сутність та економічна роль комерційного кредиту. Значення комерційного кредиту у господарській діяльності підприємства. Інструменти та механізм комерційного кредиту. Характеристика АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА": аналіз та оцінка її діяльності.

  курсовая работа, добавлен 14.04.2011

 • Дослідження сукупності фінансово-економічних відносин між банками та страховими організаціями, що виникають у розвитку процесів інтеграції двох посередників, які діють на фінансовому ринку. Аналіз тенденції розвитку взаємовідносин банкових установ.

  автореферат, добавлен 30.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.