Хронотоп у соціологічному вимірі: попередній аналіз

Визначення поняття "хронотоп". Аналіз соціальних процесів, явищ, подій у соціології з позицій їх хронотопічності. Розуміння сучасності через аналіз соціального часу та соціального простору. Поєднання просторових і часових характеристик у хронотопі.

Подобные документы

 • Буденне та наукове розуміння комунікації, її види та структура (комунікант, реципієнт). Характеристика соціального, генетичного та психічного хронотопу. Проблеми розуміння та ефективність сенсової комунікації, поняття соціального простору та часу.

  реферат, добавлен 16.01.2015

 • Аналіз підходів до визначення поняття суспільства. Характеристика суспільства з позицій соціального детермінізму, функціоналізму та індивідуалізму. Аналіз сутності, причин і факторів соціальних змін. Визначення соціального конфлікту в сучасній соціології.

  лекция, добавлен 21.07.2017

 • Вивчення проблематики простору в соціології. Окреслення особливостей трансформації уявлень щодо соціального простору О. Конта, Е. Дюркгайма, Г. Зіммеля, П. Сорокіна, П. Бурдьє. Аналіз реконфігурації поняття "соціальний простір" в соціологічному дискурсі.

  статья, добавлен 30.08.2012

 • Провідні напрямки дослідження проблематики часу, що склались в соціології на сьогодні. Характеристика часу як ресурсу і як соціального смислоутворюючого чинника. Основні способи використання цієї формальної категорії в розгорнутому соціологічному аналізі.

  автореферат, добавлен 27.07.2015

 • Вивчення соціального життя людини, соціальних груп та суспільств. Предмет та функції соціології. Структура та рівні соціального знання. Закони, категорії та методи соціології. Зв'язок соціології з іншими науками. Спеціальні і галузеві соціологічні теорії.

  шпаргалка, добавлен 23.03.2013

 • Аналіз соціальних криз і конфліктів з історичних позицій. Одна з суттєвих підвалин ідей соціальних конфліктів та криз, що стали виявлятися ще у добу Античності - розуміння соціального світу як хаосу, як відсутності будь-яких причинно-наслідкових зв’язків.

  статья, добавлен 02.02.2019

 • Визначення та характеристика умов виховання, яких зобов’язана дотримуватись кожна сім’я для запобігання появі соціальних сиріт та забезпечення психічного здоров’я дитини. Дослідження та аналіз поглядів науковців щодо поняття соціального сирітства.

  статья, добавлен 29.01.2017

 • Відкриття нового ракурсу у соціологічних дослідженнях міста та міського простору. Визначення соціального простору міста та його структури. Аналіз місця туристичних практик у структурі соціального простору міста. Класифікація туристичних практик.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Поняття, функції, види та типи соціального конфлікту. Аналіз конфліктних явищ різного роду, що виникають в різних сферах людської взаємодії. Формування нової соціокультурної дійсності та її риси. Визначення об'єкту і предмету економічної соціології.

  реферат, добавлен 28.11.2014

 • Аналіз розуміння змісту предмета соціології права. Порівняння та аналіз існуючих підходів до розуміння сенсу соціології права, розкриття особливостей соціологічного підходу через зіставлення з підходами, притаманними філософії права та іншим підходам.

  статья, добавлен 30.08.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.