Система діловодства на підприємстві

Проектування раціональної системи документообігу. Вибір системи діловодства на підприємстві. Класифікація справ та документів у процесі зберігання. Складання наказу по діяльності підприємства, протоколу розбіжностей по договору постачання продукції.

Подобные документы

 • Сутність культури та складові частини діловодства. Історичні передумови формування культури сучасного діловодства. Культура організації процесів документування, документообігу, зберігання документів. Культура керування організацією діловодства установи.

  курс лекций, добавлен 12.11.2010

 • Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері. Складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів. Реєстрація, індексація та систематизація документів. Вивчення методологічних проблем діловодства.

  дипломная работа, добавлен 18.09.2013

 • Загальні відомості про систему "Дело", її переваги, ефективність, відмінності, та основні технічні вимоги. Опція "ЕЦП і шифрування", варіанти її поставки та інсталяції. Функції системи автоматизації діловодства та електронного документообігу організації.

  курсовая работа, добавлен 29.04.2013

 • Призначення, функції та класифікаційні ознаки документів. Сутність та зміст реквізитів підприємства. Правила та вимоги до оформлення ділових паперів. Організаційні форми та структура служби діловодства на підприємстві. Схематизація документообігу.

  презентация, добавлен 19.10.2014

 • Поняття документообігу та схеми руху документів. Діяльність централізованої канцелярії підприємства. Основні вимоги формування справ. Порядок проведення інвентаризації та експертизи цінності документів. Підготовка та передача справ у відомчий архів.

  реферат, добавлен 20.02.2010

 • Графік документообігу на підприємстві та в установі. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу на підприємстві, в установі. Порядок зберігання первинних та вихідних документів на машинозчитуваних носіях. Електронний документообіг.

  реферат, добавлен 15.04.2009

 • Організація ефективного діловодства підприємства. Оформлення строків зберігання справ. Порядок розробки номенклатури справ. Особливості розгляду номенклатури справ структурного підрозділу. Централізоване і децентралізоване формування і зберігання справ.

  курсовая работа, добавлен 11.04.2014

 • Основні поняття та особливості сучасного діловодства, принципи організації діловодних процесів. Теоретичні основи діловодства як галузі наукових знань і сфери практичної діяльності. Завдання практичного діловодства та основні етапи його розвитку.

  реферат, добавлен 11.12.2019

 • Можливість спільного використання систем електронного діловодства і сховищ інформації. Впровадження і порядок здійснення електронного документообігу в органи державної влади. Взаємодія документообігу із сховищем документів, підготовка документів.

  лекция, добавлен 31.08.2011

 • Поняття документаційного забезпечення установи. Види та характеристика розпорядчих документів як різновиду офіційних документів на підприємстві. Наказ: загальне поняття та класифікація. Порядок складання наказів з основної діяльності і з особового складу.

  курсовая работа, добавлен 18.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.