Мистецтво як засіб естетичного виховання

Специфіка естетичного виховання та його особливості. Специфіка різних видів мистецтв у процесі естетичного виховання: музики, художньої літератури, театру, образотворчих мистецтв (скульптура, графіка, живопис), кіномистецтва (його класифікація на види).

Подобные документы

 • Розгляд поняття естетичного виховання, його мети та змісту. Дослідження засобів оптимізації естетичного виховання, які впливають на розвиток школярів. Вивчення способів розвитку здатності оцінювати прекрасне, формування естетичного ідеалу та смаків.

  курсовая работа, добавлен 14.01.2017

 • Предмет естетики та структура естетичного знання. Роль естетики у житті суспільства. Звільнення людини від природної необхідності. Виникнення, соціальна сутність і правила етикету. Загальноприйняті формули ввічливості. Специфіка естетичного виховання.

  контрольная работа, добавлен 11.01.2013

 • Залучення дітей до діяльності в галузі мистецтва, виховання у них потреб і звичок посильно вносити елементи прекрасного в побут, природу, суспільні відносини. Закладання початкових основ естетичного смаку. Розвиток художньо-творчих здібностей дітей.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Поняття та структура естетичної культури, закономірності її еволюції. Предметна та особистісна форми цінності естетичної культури. Загальні суспільні естетичні настанови й цінності. Форми і принципи естетичного виховання, характеристика його методів.

  реферат, добавлен 28.02.2016

 • Живопис як образотворче мистецтво, яке відтворює художні образи на площині. Різновиди живописного мистецтва (фреска, мозаїка, олійний розпис, тампера) та їх витоки. Розвиток істинно людської чуттєвості, естетичного смаку, естетичного усвідомлення.

  реферат, добавлен 12.05.2016

 • Формування в особистості здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності. Поняття естетичного виховання. Відображення надбання культури народу. Вплив на творення нових духовних цінностей і мистецьких витворів.

  контрольная работа, добавлен 11.02.2014

 • Специфіка естетичного ідеалу, його розвиток у різну добу розвитку людства. Предмет естетичного усвідомлення, моделі, що розкривають секрети прекрасного. Прекрасне як найвища естетична цінність, яка збігається з уявленнями людини про досконалість.

  доклад, добавлен 20.10.2010

 • Образ як художня універсалія мистецтва. Специфіка художньо-образного пізнання. Видова специфіка художньо-образної виразності. Семіотична основа художньої образності. Засоби художнього освоєння дійсності. Універсальний характер естетичного відношення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Сутність і специфіка естетичного, природа естетичних категорiй. Естетична оцінка будь-якого явища дійсності в історії естетики. Теоретичнi моделi эстетичного - прекрасне та потворне, пiднесене та низьке. Специфічне духовне ставлення людини до дійсності.

  реферат, добавлен 11.12.2013

 • Дистанціювання від раціонального в естетиці І. Канта, його позиції щодо неможливості теоретично-понятійного виразу естетичного. Теорія смаку І. Канта як справжня теорія лібералізму в естетиці. Розумінням єдності естетичного в працях І. Шіллера і І. Фіхте.

  статья, добавлен 27.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.