Євразійство та контроверсійність сучасної воєнної доктрини Російської Федерації

Дослідження ключових постулатів євразійства та сумісності даної геополітичної концепції з діючою Воєнною доктриною Російської Федерації. Виокремлення основних прорахунків світової геополітичної стратегії розвитку в ХХІ столітті з даною концепцією.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.