Основні етапи розвитку української культури в ХХ столітті

Культура України на початку ХХ століття та основні тенденції її розвитку в 20-і роки. Трагедія української літератури та мистецтва у період сталінізму. Протиріччя культурного процесу 60-80-х років. Досягнення і проблеми культури незалежної України.

Подобные документы

 • Значення народної культури як основоположної і базової для української національної культури. Особливості розвитку культури в XVI -XVIII ст. Головні досягнення культури XIX cт. Розвиток української культури ХХ ст. як період національного відродження.

  реферат, добавлен 15.05.2012

 • Історичні умови розвитку української культури у ХІV – першій половині ХVІІ століття. Процес об’єднання Литови та Польщі. Розвиток української освіти і друкарства. Основні жанри української літератури. Архітектура та мистецтво: тенденції розвитку.

  лекция, добавлен 22.04.2018

 • Визначення поняття "культура", її функції. Особливості формування української культури та її періодизація. Розвиток літератури, освіти, ремесел, архітектури, мистецтва, науки в різні історичні періоди. Основні напрямки відродження української культури.

  шпаргалка, добавлен 19.01.2016

 • Основні поняття та аспекти розвитку української культури історичного періоду, що вивчається. Процеси та причини її занепаду, етапи національно-культурного відродження. Еволюція становлення української культури в боротьбі за її національну незалежність.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Тенденції і особливості розвитку культури російської меншини в умовах незалежної України. Вивчення основних етапів та напрямків формування етнополітики незалежної України на сучасному етапі. Параметри функціонування і розвитку культури російської меншини.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Проведення аналізу взаємозв'язків української літератури та образотворчого мистецтва 20-30-х років ХХ століття на матеріалі західноукраїнського культурного процесу. Поетична творчість художників. Тяжіння до синтезу у розвитку національної культури.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Національна освіта як основа самовідтворення культури. Кардинальна реконструкція всієї системи освіти в перші роки незалежності України. Наука - складова духовної культури, форма суспільної свідомості. Життєздатність та перспектива вітчизняної літератури.

  реферат, добавлен 23.11.2010

 • Розвиток української культури ХХ ст., етапи національного самовизначення та моделі реального національного "Я". Періодизація української культури по десятиліттях, визначні досягнення кожного періоду. Причини існуючого незадовільного стану сфери культури.

  реферат, добавлен 27.05.2014

 • Періодизація новітньої історії культури України. Радянська політика "українізації" та її вплив на розвиток культури України у 1920-х – на початку 1930-х рр. Аналіз розвитку української культури у роки Другої світової війни та у перше повоєнне десятиріччя.

  лекция, добавлен 09.12.2018

 • Означено тенденції існування української культури в міфологічному, ідеологічному та коммерційному полях на межовому етапі: між радянським періодом та періодом становлення незалежної держави. Місце культури незалежної України на міжнародному рівні.

  статья, добавлен 08.01.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.