Античні джерела композиційної структури художнього тексту

Античні канони структурного оформлення твору із сучасними принципами композиційності. Спільне й відмінне в інформативному наповненні досліджених термінів періоду античності й сьогодення. Головні елементи композиції античних драматичного твору і промови.

Подобные документы

 • Види античної поезії. Основоположники комедійного жанру. Різниця між трагедією і сатиричною драмою. Дослідження літературної спадщини Гомера. Елементи сценічного оформлення і музичної композиції "Одіссеї" та "Іліади". Використання діалектизмів і метафор.

  книга, добавлен 09.10.2014

 • Поняття цілісності художнього твору. Мікро-, макро- і мегаобрази. Зміст (когерентність) і форма (когезія) твору. Художній твір як їх діалектична єдність. Мовні засоби образотворення. Поезія і проза як різновиди художнього мовлення. Верлібр і вільний вірш.

  лекция, добавлен 17.03.2012

 • Історія написання та видань драматичної п'єси Шекспіра "Річард ІІІ". Джерела написання п'єси та аналіз драматичної композиції твору. Дійові особи та особливості сюжету п'єси. Зображення напруженості між свободою волі та фаталізмом у вчинках Річарда.

  реферат, добавлен 07.11.2016

 • Поняття поетики як одного з найдавніших термінів літературознавства. Єдність форми і змісту в літературі. Структура поняття "тема": зовнішня і внутрішня. Аналіз поняття "проблематика" твору. Ідея і тенденція як органічна частина змісту художнього твору.

  доклад, добавлен 09.07.2017

 • Аналіз жанрової специфіки твору Б.Лепкого "Під тихий вечір". З'ясування проблематики, композиції, конфліктів, системи персонажів, особливостей художнього часу і простору, ритму твору. Особливості рецептивно-наративної стратегії тексту повісті Лепкого.

  сочинение, добавлен 24.10.2018

 • Особливості творчої індивідуальності письменника. Аналіз розвитку теоретичної думки щодо композиції, сюжету, фабули. Розгляд своєрідності сюжету та позасюжетних елементів твору. Вивчення впливу структурних елементів на сюжетобудування та композицію твору.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Перехідні, діалогічні елементи художньої структури казки. Принцип трансформації міфологічних значень у поетичні структурні закономірності та характеристика в цьому аспекті специфіки ритміки твору. Формування жанрової програми сприйняття, тип адресації.

  автореферат, добавлен 11.11.2013

 • Окреслення версій текстів-абеток у конструктах сучасної прози. Дослідження фрактальної поетики як формального опису художнього твору. Трансформація принципів алфавітної цілісності елементів структури художнього твору, у постмодерній моделі мислення.

  статья, добавлен 07.12.2016

 • Дослідження поняття "авторська інтерпретаційна модель літературного твору". Продуктивна у процесі теоретико-методологічного обґрунтування авторської інтерпретаційної моделі кореляції між аналізом художнього тексту та інтерпретацією літературного твору.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Міфопоетична та віршова структуру ліро-епічного твору українського поета Бориса Олійника "Таємна вечеря". Ритмічна структура твору. Поєднання класичного та некласичного (дольник, тактовик, верлібр) віршування у єдиній цілісності художнього твору.

  статья, добавлен 29.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.