Ідеї націоналізму Сціборського й Старосольського

Етимологія та феноменологія поняття нація, теоретичні підходи до її розуміння. Концепція Володимира Старосольського: критика атомістичної теорії нації та нація як психолого-політична спільнота. Теорія Сціборського та критика його політичних режимів.

Подобные документы

 • Особливість розкриття оригінальної модерністської концепції нації В. Старосольського, яка суттєво відрізнялася від теорій українських вчених початку ХХ століття. Характеристика вирішальної ролі демократія у процесі формування та становлення нації.

  статья, добавлен 07.02.2019

 • Внесок М. Сціборського у розробку проблематики типологізації політичних режимів (ПР). Ознаки ПР, які політична наука вважає класичними. Політичні пріоритети мислителя на тлі української політичної думки Західної України націоналістичного спрямування.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Аналіз соціально-політичних умов та теоретичних засад формування політичної концепції В. Старосольського. Аналіз основних ідей "атомістичної" та "психологічної" етнополітичних шкіл. Визначення методологічних основ політичної науки в інтерпретації автора.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Сутність нації та чинники, що її визначають. Зародження національної свідомості в Європі та формування політичної нації в Україні. Вірність і відданість своїй нації, політична незалежність і робота на благо власного народу в основі націоналізму.

  презентация, добавлен 08.05.2014

 • Аналіз засад політичної концепції В. Старосольського, її сутності та основних проблем. Методологічні проблеми політичної науки. Проблеми нації та національних відносин, вплив національного та соціального чинників на соціально-політичну історію України.

  автореферат, добавлен 18.11.2013

 • Вивчення етнічної проблематики в політичному просторі сучасних держав. Сутність феномену нації, особливості її становлення та вплив процес формування національної культури. Дослідження специфіки націєбудівництва. Етнічні механізми ідентифікації людей.

  статья, добавлен 06.08.2017

 • Аспекти сприйняття смерті. Співвідношення буття нації і буття індивіда в ідеології українського націоналізму. Ідея готовності прийняти смерть в ім’я ідеї нації. Зв’язок жертовності з національною ідеєю у творах ідеологів українського націоналізму.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Місце політичної концепції В. Старосольського в історії розвитку західно-європейської та української політичної думки двадцятого століття. Проблема національних відносин. Вплив національного та соціального чинників на соціально-політичну історію України.

  автореферат, добавлен 06.11.2013

 • Поняття політичного конфлікту, його функції. Концептуальні підходи до витлумачення поняття демократії. Суб'єктивні чинники формування нації. Сучасні концепції політичних еліт. Структура, типи і види політичної свідомості. Політичні режими та їх типи.

  шпаргалка, добавлен 14.07.2017

 • Ідейно-теоретичні аспекти дослідження нації та націоналізму в українській політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ століть. Етнонаціональні питання та державно-політичний зміст у націократичних концепцій Микола Сціборського і Ольгерда Бочковського.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.