Психологічні обрії вчинкового світу літературних творів В.А. Роменця

Аналіз психологічних особливостей літературних творів В.А. Роменця. Характеристика основних типів вчинків героїв і системи психологічних механізмів захисту. Характеристика процесу амбівалентності та поляризації поведінкових ліній і світу головних героїв.

Подобные документы

 • Визначення особливостей відтворення емоційного світу героїв на прикладі новелістики Г. Тютюнника. Заходи інтерпретації художніх творів у психологічному аспекті. Літературознавче дослідження технік розкриття внутрішнього світу персонажів малої прози.

  статья, добавлен 30.10.2016

 • Онімізація апелятивів - утворення онімів лексико-семантичним способом від загальних назв, що є прикметною ознакою багатьох українських літературних творів. Особливості вживання антропонімів за національною ознакою у романі Мирослава Дочинця "Горянин".

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Ознайомлення з історією виходу перших літературних творів Олександра Копиленка. Дослідження поглядів письменника. Визначення та характеристика специфічних особливостей написання творів для дітей. Вивчення й аналіз змісту роману "Народжується місто".

  реферат, добавлен 21.12.2017

 • Виділення основних типів героїв, репрезентованих в художньо-образній площині творів письменника. Розкриття своєрідності концепції людини в прозі В. Дрозда. Характеристика особливостей взаємодії домінантних засобів творення характеру в творах письменника.

  автореферат, добавлен 05.11.2013

 • Жанрово-стильові особливості творів А. Кащенка. Аналіз романтичної моделі історичної прози, її параметри. Основні риси авторської концепції художнього моделювання портретно-психологічних характеристик героїв. Фольклорні рецепції у творчості А. Кащенка.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Проблема щастя і кохання в хаотичному, позбавленому сенсу світі у драмі Ж. Ануя "Медея". Аналіз особливостей образної системи у творі. Характеристика головних героїв, аналіз вчинків, які роблять їх справжніми людьми. Місце драми в літературній спадщині.

  статья, добавлен 26.03.2016

 • Вивчення особливостей хронотопу творів Я. Щоголева. Дослідження своєрідності часопросторової моделі світу поезій митця. Характеристика творів поета історичним, реальним та ірреальним простором, а також історичною, циклічною та лінійною часовими моделями.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Дослідження основних параметрів жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезису, проблематики, особливостей змістоформи. Виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів структурної модифікації даних творів.

  статья, добавлен 09.01.2019

 • Дослідження специфіки апокрифічних творів української словесності, особливостей творення апокрифічних сюжетів та образів у фольклорі. Виявлення художніх особливостей зображення зовнішності та внутрішнього світу Божої Матері в літературних апокрифах.

  автореферат, добавлен 26.08.2015

 • Розгляд основного феномену циклу дитячих казок С. Козлова, в основі якого розкриття внутрішнього світу головних героїв та їх гуманістичного потенціалу. Внутрішні переживання героїв казок, розкриття їх взаємовідносин, що ґрунтуються на почуттях дружби.

  статья, добавлен 13.10.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.