Забезпечення бездефектного високопродуктивного різьбошліфування ходових гвинтів на основі комп’ютерної діагностики процесу

Дослідження математичної моделі процесу профільного різьбошліфування, що дозволяє оцінювати фізико-механічний стан поверхневого шару. Аналіз впливу нерівномірності густини теплового потоку по профілю шліфувального круга на розподіл температури шліфування.

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.