Мова Html

Визначення призначення і вивчення структури комп'ютерних мереж. Загальний опис глобальної мережі Інтернет як всесвітньої комп'ютерної мережі. Призначення і опис мови розмітки HTML. Вивчення основних розділів документа HTML і порядку форматування символів.

Подобные документы

 • Історія виникнення, передумови появи комп'ютерних мереж. Середовище передавання у комп'ютерних мережах. Класифікація операційної системи комп'ютерних мереж. Мережеві архітектури, опис топологій локальних мереж. Схематичний план з'єднань пристроїв мережі.

  курсовая работа, добавлен 11.01.2010

 • Коротка історія створення і опис особливостей PHP як скриптового мови програмування, створеного для генерації html-сторінок. Робота з рядками PHP: змішані типи даних, конструкція мови. Вивчення бази синтаксису і відділення коди PHP від HTML розмітки.

  реферат, добавлен 01.11.2012

 • Утворення мережі при фізичному з'єднанні декількох комп'ютерів з метою забезпечення спільного доступу до загальних ресурсів. Призначення комп'ютерних мереж, їх основні функції. Поділ комп'ютерних мереж на локальні та регіональні відповідно до протоколів.

  реферат, добавлен 21.10.2014

 • Аналіз вимог до комп’ютерної мережі. Опис інформаційних ресурсів і служб. Обґрунтування і структура фізичної топології мережі. Організація безпровідного доступу. Вибір активного мережевого обладнання. Організація і налаштування доступу до Інтернет.

  курсовая работа, добавлен 11.03.2013

 • Побудова HTML-документа, його структура, теги форматування та посилання на інші файли. Робота з маркованими та нумерованими списками. Створення найпростіших HTML-таблиць, їх представлення. Правила опису фрейму. Клієнтський варіант карти-зображення.

  книга, добавлен 01.11.2012

 • Поняття глобальної комп'ютерної мережі Інтернет, історія її виникнення і розвитку. Доступ до Інтернету та постачальних відповідних послуг. Послуги комп'ютерної мережі та типи пошукових систем, їх характеристика. Служби доступу до віддалених файлів.

  реферат, добавлен 20.11.2016

 • Использование языка разметки HTML для представления документа в определенном виде. Дескриптор – элемент кодирования, принятый в стандарте HTML. Понятие о гипертексте, html-файле, о тегах языка html. Создание шаблона HTML-документа и первой Web-страницы.

  лекция, добавлен 03.04.2019

 • Поняття глобальної комп’ютерної мережі. Сукупність віддалених один від одного комп’ютерів–вузлів, сумісна взаємодія яких забезпечується комунікаційною мережею передачі даних. Послуги комп’ютерної мережі Інтернет. Світовий розподіл серверів за рубриками.

  реферат, добавлен 05.03.2011

 • Поняття та сутність комп’ютерних мереж, їх класифікація. Особливості віртуальної приватної мережі. Переваги та недоліки технології VPN. Розробка комп’ютерної мережі магазинів для п’яти магазинів, що мають профіль діяльності "купівля-продаж товарів".

  курсовая работа, добавлен 27.08.2017

 • Вивчення принципів установлення локального веб-сервера на комп’ютер та створення локальних доменів. Характеристика основ HTML (стандартної мови розмітки веб-сторінок в Інтернеті) та PHP (гіпертекстового препроцесора скриптової мови програмування).

  лабораторная работа, добавлен 29.07.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.