Державний стандарт на оформлення документів и його застосування

Об'єкт, область, види стандартизації, поняття та особливості державного стандарту України. Основні вимоги до оформлення документів згідно з Державною уніфікованою системою документації. Порядок розташування реквізитів, вимоги до бланків та стилістики.

Подобные документы

 • Класифікація управлінських документів. Вимоги до обліку, використання та зберігання бланків. Характеристика питаннь, з яких необхідно видавати розпорядчі документи. Перевірка наявності печаток, штампів і бланків. Комерційна таємниця і робота з нею.

  реферат, добавлен 11.02.2014

 • Потреба у стандартизації науково-технічної термінології. Термін і поняття міжгалузевої стандартизації. Результатом роботи є міжгалузевий стандарт. Принципи побудови єдиної системи конструкторської документації. Міжгалузеві системи стандартизації.

  реферат, добавлен 28.12.2008

 • Організація роботи державних архівів, основні їх завдання, права та функціональні обов’язки. Система архівних установ, її структура та мережа. Фондування документів архіву. Організація обліку документів. Огляд фондів державного архіву Рівненської області.

  дипломная работа, добавлен 18.02.2013

 • Дослідження суті документів. Співвідношення видової і типологічної їх класифікації. Способи та види документування інформації: бібліотечно-бібліографічний, змістовий, універсально-десятковий. Матеріальні носії інформації. Структура індексації документів.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2010

 • Аналіз рис притаманних документам міжнародних організацій: логічності, офіційності, відсутності емоційності, точності, стереотипності та імперативності. Дослідження структурних та лексико-семантичних властивостей мови текстів документів Ради Європи.

  статья, добавлен 30.10.2010

 • Уявлення про бібліотечний фонд як систему, особливості технології його формування. Основні процеси наукової та технічної обробки, призначення складових цієї діяльності. Використання інформаційних елементів для автоматизації обліку та обробки документів.

  курсовая работа, добавлен 07.11.2010

 • Поняття та особливості реалізації хімічної завивки. Різновиди розчину та їх відмінні ознаки, умови використання, головні матеріали та інструменти. Послідовність виконання хімічної завивки: вибір препарату, методи нанесення. Санітарно-технічні вимоги.

  курсовая работа, добавлен 15.06.2011

 • Стандартизація ділового тексту, порядок оформлення, його склад. Індекс документа як необхідний реквізит, що дозволяє забезпечити оперативний довідково-інформаційний пошук та обробку документа. Терміни та їх місце в діловому мовленні, професійна лексика.

  контрольная работа, добавлен 27.07.2009

 • Загальна характеристика обрізного манікюру, його види, технологія виконання й необхідне обладнання. Особливості парафінової терапії для ступнів ніг, деякі моменти історії її застосування, технології. Санітарія, гігієна, калькуляція витрат на процедури.

  курсовая работа, добавлен 30.03.2011

 • Поняття технічного обслуговування і ремонту підтримування дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді. Вимоги до технічного стану ДТЗ. Примірний перелік операцій сезонного технічного обслуговування.

  реферат, добавлен 21.11.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.