Літературна та культурна діяльність Лесі Українки

Леся Українка - українська письменниця, перекладач та культурний діяч. Літературна діяльність у жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики. Участь письменниці в українському національному русі. Леся Українка та кінематограф України.

Подобные документы

 • Життєвий і творчий шлях української письменниці Лариси Петрівни Косач-Квітки (Лесі Українки). Основні жанри її творчості: поезія, лірика, епос, драма, проза, публіцистика. Праці в ділянці фольклористики і активна участь в українському національному русі.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Життєвий шлях поетеси. Творчий спадок Лесі Українки: поетична творчість, драматургія. Леся Українка та кінематограф. Фольклорна експедиція для запису на фонограф кобзарських дум. Драматична поема "Бояриня". Театральні постанови за творами Лесі Українки.

  реферат, добавлен 29.11.2014

 • Короткі відомості про життєвий та творчий шлях Лесі Українки - видатної української письменниці та культурної діячки. Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність письменниці у гуртку київської літературної молоді "Плеяда".

  презентация, добавлен 20.12.2012

 • Фактори, які впливали на формування таланту Лесі Українки. Діяльність гуртка київської літературної молоді "Плеяда". Зв'язок Лесі Українки з соціал-демократичним рухом. Місце фольклору у біографії української поетеси. Поетичний театр Лесі Українки.

  реферат, добавлен 25.04.2009

 • Виникнення стильового напряму неоромантизму наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. як реакції на натуралізм і позитивізм. Леся Українка - найяскравіший представник неоромантизму. Позначення образного часопростору письменниці неоромантичним екзотизмом.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Життя і творчість видатної діячки, поетеси та письменниці Лесі Українки. Вплив родини, дитячих років на подальшу творчість Лесі. Перші вірші поетеси. Відбиток пережитої страшної хвороби у творах діячки. Творчі спроби в історії, філософії та публіцистиці.

  реферат, добавлен 11.11.2010

 • Роздуми над талановитим та майстерно написаним драматичним твором видатної української письменниці Лесі Українки "Бояриня". Глибинні засади стосунків між Україною та Росією. Особливості побудови речень із звертаннями в поезії письменниці, форми їх вияву.

  статья, добавлен 25.02.2016

 • З'ясування значущості впливу Лесі Українки на формування світогляду українців. Осмислення мислителькою національності за допомогою розгортання у своїх творах. Оцінка та зміст створеного письменницею підручника "Стародавньої історії народів Сходу".

  статья, добавлен 07.01.2013

 • Дослідження питання полікультурності української письменниці і літературознавця Лесі Українки. Розглянуто її перекладацьку діяльність. Проаналізовані контакти з російською культурою та проінтерпретований вірш письменниці, написаний російською мовою.

  статья, добавлен 05.02.2019

 • Життя Лесі Українки як великий подвиг в ім'я народу. Суспільно-політичні та естетичні погляди поетеси. Роль народного життя, пролетарського руху та ідей марксизму у формуванні світогляду Лесі Українки. Громадська та творча діяльність української поетеси.

  реферат, добавлен 12.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.