Масові соціально-психологічні явища

Поняття та сутність масового соціально-психологічного явища. Характеристика та специфіка способів досягнення мети, значення змагання. Опис та використання процесу наслідування. Колективне переживання, засоби масової інформації та їх особливості.

Подобные документы

 • Сутність явища культури спілкування студентів, його індивідуальні та соціально-психологічні складники. Головні чинники успішної професійної соціалізації випускників вузів. Характеристика комунікативної компетентності. Соціально-психологічний супровід.

  автореферат, добавлен 13.10.2013

 • Принципи соціально-психологічного дослідження. Метод дослідження як спосіб, шлях одержання необхідної інформації про соціально-психологічну реальність. Характеристика, основні правила, вимоги дотримання методів соціально-психологічного дослідження.

  реферат, добавлен 21.11.2008

 • Характеристика методологічних засад соціально-психологічного дослідження. Поняття, форми, механізми і етапи соціалізації - процесу становлення особистості, поступового засвоєння нею вимог суспільства, набуття соціально значимих характеристик свідомості.

  реферат, добавлен 03.04.2012

 • Поняття масової комунікації як найважливішою складової соціальної взаємодії, її особливості та параметри. Об'єкт та предмет даного явища, напрямки його вивчення. Аналіз місця та значення масової комунікації в сучасній системі соціологічних знань.

  реферат, добавлен 17.11.2016

 • Аспекти трудової діяльності у структурі соціальних пріоритетів. Спостереження становлення та розвитку особистості у трудових взаємовідносинах. Аналіз поняття праці з філософської точки зору. Дослідження процесу праці в антропосоціальній системі.

  статья, добавлен 10.09.2013

 • Специфіка соціально-психологічного супроводу (СПС) медіасоціалізації дитини в умовах неформальної освіти в дитячій медіастудії. Роль батьків в організації медіасоціалізуючого впливу на дитину. Зміст програми СПС медіасоціалізації дітей різного віку.

  статья, добавлен 05.06.2018

 • Сутність жебрацтва дітей. Соціально-економічні, соціально-психологічні і медико-психологічні причини розвитку дитячої безпритульності. Характерні риси і особливості бездоглядних дітей. Система профілактичних заходів щодо попередження цих соціальних явищ.

  статья, добавлен 09.04.2018

 • Соціально-психологічні особливості ВІЛ-інфікованих дітей, психологічні механізми реакції дитячого організму на дану недугу і шляхи їх перебігу. Дослідження рівня соціалізації ВІЛ-інфікованих дітей віком 12-14 років, соціально-педагогічна робота з ними.

  статья, добавлен 13.02.2016

 • Специфіка соціальних проблем жінок та гендерні особливості соціальної суб'єктності. Соціально-педагогічна діяльність з жінками: соціальна робота з жінками в умовах сучасної України та за кордоном. Соціально-педагогічне значення роботи з жінками.

  курсовая работа, добавлен 23.11.2012

 • Сутність міжпрофесійної мобільності як соціального явища, її основні види, канали, характеристики та механізм індивідуального переміщення. Порівняльний аналіз фахівців радянського періоду. Поняття "соціально-професійної ідентичності", її формування.

  автореферат, добавлен 14.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.