І. Сірко, К. Гордієнко, П. Калнишевський – отамани кошу Запорозького

Славний отаман І. Сірко та його роль в історії українського козацтва. Кость Гордієнко – "останній лицар Запоріжжя". Участь війська Запорозького в Північній війні. Життєвий шлях та діяльність останнього кошового отамана Запорозької Січі П. Калнишевського.

Подобные документы

 • Зауваження про діяльність військових писарів кінця XVI ст. і першої половини XVII ст., до Визвольної війни українського народу 1648 р. Організаційні форми козацтва. Підрахунок складу війська та військове листування. Керівники визвольної боротьби.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Ознайомлення з джерелами та етапами формування українського козацтва. Дослідження основних рис суспільного устрою Запорізької Січі, як військово-політичного об'єднання козаків. Аналіз значення Запорізької Січі у формуванні української державності.

  презентация, добавлен 29.10.2015

 • Родинне походження, обрання князя Вишневецького гетьманом у 1513 р. Боротьба з татарсько-турецькою агресією. Згуртування князем дніпровської вольниці навколо Січі. Об’єднання запорозького козацтва в самостійну від Польсько-Литовської держави організацію.

  реферат, добавлен 20.10.2012

 • Формування анархістами України селянського анархістського руху, про що замовчувала радянська і сучасна українська історіографія. Затвердження традицій боротьби запорозького козацтва за свободу, ідеали і досвід самоорганізації українського козацтва.

  статья, добавлен 06.11.2018

 • Дослідження селянського повстанського руху 1921 року в Україні. Політичне розшарування в українському селі. Діяльність Квітковського в останній період отаманування. Розгром керівних повстанських організацій. Поразка національно-визвольного руху.

  статья, добавлен 20.08.2013

 • Дослідження географічно-природного середовища запорожців і зумовлених ним умов економічного буття і стосунків у суспільстві. Аналіз природокористування, структури та методів впровадження природозахисної і природовідновної політики Коша Запорозької Сiчi.

  автореферат, добавлен 25.09.2013

 • Біографія та роль Дмитра Вишневецького в історії України, зокрема, українського козацтва. Захисту українців від гноблення татар. Історичні умови та географія виникнення Запорізької Січі, огляд декількох версій щодо місця, де розташовувалася Січ.

  реферат, добавлен 05.05.2014

 • Висвітлення в науковій літературі питання виникнення та еволюції козацтва на території України. Аналіз передумов та причин виникнення козацтва та створення Запорізької Січі. Особливості політико-соціального та військового устрою Запорізької Січі.

  реферат, добавлен 23.05.2015

 • Роль завдання курсу "Історія українського суспільства" у підготовці фахівців економічного та юридичного профілю. Утворення Київської Русі. Норманська теорія. Культура Галицько-Волинської держави. Виникнення козацтва та утворення Запорозької Січі.

  шпаргалка, добавлен 20.11.2014

 • Походження терміну "козак", що означає одинокий, схильний до розбою, завоювання. Проблема козацтва в історії України доби феодалізму. Оцінка козацтва у поглядах Грушевського. Утворення реєстрового козацького війська. Українські козаки на службі у Росії.

  реферат, добавлен 06.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.