Зв'язок міжнародного права із зовнішньою політикою і дипломатією

Взаємозв'язок зовнішньої політики і права в міжнародній системі. Доктрина політичного реалізму і її прихильники. Перетворення політичних ідей в норми міжнародного права. Роль дипломатії в проблемі співвідношення зовнішньої політики і міжнародного права.

Подобные документы

 • Проблематика позиційного апарату міжнародного права: сутність поняття, загальна характеристика, функції, юридична природа. Властивість норм і принципів міжнародного та національного публічного права; дослідження юридичної природи міжнародно-правових норм.

  курсовая работа, добавлен 20.03.2013

 • Дослідження розвитку міжнародного приватного права України та інших держав за останні десятиріччя. Характеристика нових конвенцій та правових звичаїв. Аналіз процесу оновлення національних правових актів з міжнародного приватного права за останній час.

  статья, добавлен 27.07.2018

 • Поняття, природа та сфера дії міжнародного права. Поняття та характерні риси норм міжнародного права. Національне законодавство і міжнародна судова практика. Особливі види міжнародної правосуб’єктності. Правонаступництво держав щодо державних боргів.

  курс лекций, добавлен 15.09.2012

 • Аналіз сучасного стану міжнародного спортивного права та необхідність виділення його як галузі міжнародного права. Специфіка цієї галузі, яка полягає у її комплексності, а також спортивних суспільних відносин, яка полягає у публічно-приватному дуалізмі.

  статья, добавлен 11.01.2020

 • Питання про співвідношення норм і принципів міжнародного права, прав людини, міжнародного гуманітарного права, що застосовуються під час збройних конфліктів неміжнародного характеру. Положення основних документів у сфері міжнародного гуманітарного права.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Історичний розвиток міжнародного гуманітарного права. Сфера застосування міжнародного гуманітарного права. Правовий статус окремих категорій осіб. Основні засади ведення воєнних дій. Основні міжнародні договори з міжнародного гуманітарного права.

  учебное пособие, добавлен 04.11.2018

 • Міжнародне митне право як самостійна галузь міжнародного права, властиві йому специфічні (спеціальні) принципи права. Розробка узгодженого підходу до розуміння правової природи таких принципів. Перелік чинних основних принципів міжнародного митного права.

  статья, добавлен 15.10.2018

 • З’ясування сутності наявних доктринальних підходів до розуміння понять "джерела міжнародного митного права" та "форми міжнародного митного права". Принципи національних правових систем. Вивчення вимог щодо однозначності юридичної правової термінології.

  статья, добавлен 20.07.2018

 • Етапи становлення міжнародного фінансового права. Характеристика всебічного регулювання в міжнародних фінансових відносинах. Історія створення та роль Міжнародного монетного союзу. Основний зміст Паризької валютної системи другої половини XIX століття.

  реферат, добавлен 09.11.2012

 • Основні види джерел міжнародного права: конвенції, звичаї, доктрини та ін. Міжнародний договір як джерело міжнародного права. Особливості регулювання міжнародних відносин міжнародними звичаями. Основні рішення міжнародних органів та організацій.

  реферат, добавлен 07.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.