Проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні

Розглянуто моделі регулювання інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб. Охарактеризовано види заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб. Необхідність внесеня змін до Кримінального кодексу України.

Подобные документы

 • Визначення поняття адміністративної відповідальності, як самостійного виду юридичної відповідальності фізичних осіб, встановленої законодавчими актами. Характеристика адміністративної відповідальності юридичних осіб в Україні та шляхи її вдосконалення.

  реферат, добавлен 04.07.2014

 • Характеристика норм Кримінального кодексу України про заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб. Аналіз регламентації застосування штрафу, ліквідації, конфіскації майна. Проблема можливого правозастосування вказаних засобів впливу.

  статья, добавлен 08.02.2019

 • Теоретико-правові питання встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності юридичних осіб за порушення прав інтелектуальної власності. Принципи та підходи до регулювання даного процесу, його відображення в сучасному законодавстві держави.

  статья, добавлен 30.01.2017

 • Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб як вияв їх цивільної правосуб’єктності. Особливості змісту деліктоздатності юридичних осіб. Види і функції юридичних осіб за Цивільним кодексом України та особливості їх цивільної відповідальності.

  автореферат, добавлен 28.08.2013

 • Визначення поняття та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб, її роль в політичних, духовно-ідеологічних та інших відносинах, у суспільному розвитку. Приклади адміністративної відповідальності юридичних осіб в зарубіжних країн.

  статья, добавлен 14.10.2016

 • Теоретичні і практичні проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб. Дослідження законодавчого складу правопорушення в Україні. Особливості накладення стягнень на юридичних осіб та механізм досягнення мети адміністративного покарання.

  автореферат, добавлен 26.07.2014

 • Значення інституту представництва для захисту прав та законних інтересів юридичної особи. Групи юридичних осіб, суб’єктів кримінального процесу, які можуть мати представників. Норми кримінального процесу, які регламентують представництво юридичних осіб.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Аналізуються зміни, внесені до КК України щодо кримінальної відповідальності юридичних осіб. Розглядається питання про невідповідність міжнародних стандартів в галузі кримінального права і підходів до основних інститутів кримінального права України.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Дослідження проблеми відповідальності за порушення в процесі господарської діяльності згідно з положеннями чинного адміністративного законодавства. Встановлення теоретичної основи для визнання юридичних осіб суб’єктами адміністративної відповідальності.

  статья, добавлен 15.08.2017

 • Дослідження адміністративної відповідальності юридичних осіб в правовій системі України. Визначення поняття вини підприємства. Аналіз системи адміністративних стягнень з юридичних осіб. Вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність.

  автореферат, добавлен 25.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.